Особливості підтримки формування та розвитку інноваційної діяльності реального сектору економіки

Автор(и)

Ключові слова:

інноваційна діяльність, технологічний уклад, основні фонди, венчурні фонди, конкурентоспроможність, інноваційні проекти

Анотація

В цій статті визначено основні проблеми формування та розвитку інноваційної діяльності реального сектору економіки. Проаналізовано світовий досвід форм підтримки інноваційної діяльності реального сектору економіки країни на прикладі економічно розвинених країн світу та країн СНД. Визначено шляхи вирішення проблем інноваційної діяльності реального сектору.

Біографія автора

О.М. Бойко, ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України

відділ інноваційної політики, економіки та організації високих технологій

Посилання

Закон України “Про інноваційну діяльність” [Електронний ресурс]: http: // www zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15

Дмитрів В.І. Світовий досвід фінансового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності [Електронний ресурс]: http: // www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z=3214]

Ціхановська В. М., Пасічник І. В. Державна підтримка інноваційної діяльності [Електронний ресурс]: http: //www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/58988.doc.htm

Клочкова Н.В., Бердичевска В.О. Развитие инновационной деятельности: обобщение зарубежного опыта [Електронний ресурс]: http:// www.ispu.ru/files/str._78-82_0.pdf

Марков В.В. Налоговые льготы как способ стимулирования инновационной деятельности: оценка целесообразности и бюджетной результативности их применения. [Електронний ресурс]: http:// www.russianlaw.net/files/law/doc/a269.pdf

Контуры инновационного развития мировой экономики. Прогноз на 2000–2015 гг. / Под ред. А.А. Дынкина. – М.: Наука, 2000. – 116 с.

Основы инновационного менеджмента: теория и практика / Под ред. Завлина П.Н., Казанцева А.К., Мендели Л.Э. – М.: Экономика, 2000. – 256 с.

Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности [Електронний ресурс]: http: // www.5fan.info/jgeujgjgepolmerbew.html

Стимулювання інноваційної діяльності [Электронный ресурс]: pidruchniki.com/19240701/investuvannya/pidtrimka_rozvitku_innovatsiynoyi_diyalnosti]

Информация о практике налогового регулирования инновационной и инвестиционной деятельности в государствахучастниках СНГ [Електронний ресурс]: http: // www. e-cis.info/foto/pages/23469.doc

Гельманова З.С., Спанова Б.Ж. Основные формы государственной поддержки научной и инновационной деятельности. [Електронний ресурс]: http: // www.usnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/63740.doc.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-21

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ