МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А.Ю. Погребняк, Я.О. Петрик

Анотація


У статті розглянуто удосконалення оцінки ефективності діяльності підприємства. Визначено сутність та використання сучасних концепцій оцінки ефективності. Розглянуто підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства. Для будь-якого підприємства вибір методу оцінювання ефективності діяльності підприємства є складним і відповідальним рішенням, тому воно потребує певних професійних навичок і знань. Правильний вибір методу забезпечує швидкість та ефективність діяльності підприємства.

Ключові слова


ефективність, методика оцінки, зовнішня ефективність управління, внутрішня ефективність управління, оцінювання ефективності управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 р. № 1560 – ХІІ.

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс / И.А. Бланк. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2001. – 448 с.

Економічний довідник аграрника. – Держвидав. «Преса України»«, К. 2003. – 799 с.

Кісіль М.І. Критерій і показники економічної ефективності малого та середнього бізнесу на селі // Економіка АПК. – 2001. – №8. – С. 59 – 64.

Староверова Г.С. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / Г.С. Староверова, А.Ю. Медведев, И.В. Сорокина. – М.: КНОРУС, 2006. – 312 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.