Виробничий потенціал підприємства та підходи до його оцінки

П.В. Круш, Т.О. Бойко

Анотація


В статті розглянуто теоретичні основи тлумачення терміну «виробничий потенціал підприємства», досліджено підходи до визначення його структури та складу, проаналізовано  основні методи його оцінки. В ході роботи також було розглянуто системи показників відповідно до кожного методу оцінки виробничого потенціалу.


Ключові слова


потенціал підприємства, виробничий потенціал підприємства, складові виробничого потенціалу підприємства, оцінка виробничого потенціалу підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Анчишкин А.И, Прогнозирование роста экономики. - М.: Экономика, 1996. - 98с.

Донец Ю.Ю. Эффективность использования производственного потенциала. - Киев.: Знание, 1998. - 123 с.

Кривов'язюк І.В. Економічна діагностика [текст]: навч. посіб. / І. В. Кривов'язюк. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 456 с.

Прохорова В.В. Потенціал підприємства: формування,управління та розвиток: колективнамо- нографія / В.В. Прохорова. – Х.: НТМТ, 2013 – 34 с.

Сосненко Л.С. Анализ экономического потенциала действующего предприятия. – М.: Издательский дом «экономической литературы», 2003. – 208с.

Федонин, О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О. С. Федонин. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.