Підтримка конкурентоспроможності підприємства на основі розробки та вибору конкурентних стратегій в умовах системної кризи економіки

Автор(и)

Ключові слова:

конкурентоспроможність, конкурентна стратегія, системна криза, конкурентне середовище, кризостійке управління

Анотація

У статті ідентифіковано проблеми підтримки конкурентоспроможності підприємств в умовах системної кризи економіки. Визначено основні риси такої кризи та обґрунтовано необхідність розробки і вибору підприємствами конкурентних стратегій, що можуть стати реальною основою кризостійкого управління. 

Біографія автора

А.О. Носов, НТУУ "КПІ"

магістр

Посилання

Азоєв Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. / Г.Л. Азоєв. – М. : ЦЭИМ, 2001. –207 с.

Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; пер. с англ.; под ред. Л.И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.

Іванов Ю.Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: Монографія / Ю.Б. Іванов та ін.; За заг. ред. Ю.Б. Іванова ; ХНЕУ. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006 – 383 с.

Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 234 с.

Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: підручник. / М.Г. Саєнко. – Тернопіль: «Економічна думка». – 2006. – 390 с, 260 с.

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. 17-е изд.; пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2007. – 928 с.

Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник / З.Є. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.

Голік В. В. Формування системи стратегічного забезпечення управління конкурентоспрожністю підприємств [Електронний ресурс]/ В.В. Голіков // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2013. - 11. – Доступний з http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2466

Кадирус І. Г. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають [Електронний ресурс] / І.Г. Кадриус // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2014. - № 5. – Доступний з http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3390

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-22

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ