Застосування механізмів фінансової стабілізації на прикладі підприємства ПАТ "Мотор Січ"

Автор(и)

  • М.В. Шашина
  • В.С. Кайдаш

Ключові слова:

Стратегія, підприємство, фінансова стабілізація, механізми фінансової стабілізації, фінансовий леверидж.

Анотація

У даній статті на базі теоретичних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених і результатів власного досвіду проаналізовані механізми фінансової стабілізації підприємства, діючого в сучасних ринкових умовах. А саме оперативний, тактичний та стратегічний механізми фінансової стабілізації як такі, що дозволяють найбільш ефективно реалізувати стратегію підприємства в умовах невизначеності. Визначені головні напрями забезпечення фінансової стабільності підприємства. На прикладі підприємства ПАТ «Мотор Січ» розроблено рекомендації щодо оптимізації структури капіталу як одної зі складових стратегічного механізму фінансової стабілізації підприємства. 

Посилання

Карпенко Н.В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу: монографія / Н.В. Карпенко. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 363 с.

Краус Н.М. К78 Стратегія фінансової стабілізації підприємств (на прикладі Центральної спілки споживчих товариств України): Монографія. – Полтава: Дивосвіт, 2010. – 142 с.

Марцин В.С. Проблеми функціонування споживчої кооперації та шляхи стабiлiзацiї господарської діяльності / В.С. Марцин // Економіка України. – 2003. – №4. – С. 24–27

Ревенко О.В. Стратегічне управління розвитком підприємства: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Харк. держ. екон. ун-т. – Х., 2007. – 20 с.

Федосов В., Опарін В., Льовочкiн С. Фінансова реструкту-ризація в Україні: проблеми і напрями: монографія // В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкiн. – К.: КНЕУ, 2002. – 387 с.

Мотор Січ – офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.motorsich.com/

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-22

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА