СУЧАСНІ ТРЕНДИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

В.Г. Бурлака

Анотація


У статті розглядається стан та перспективи підвищення енергоефективності як пріоритетної складової економічної стратегії в Україні. За результатами проведеного аналізу запропоновані шляхи подальшого розвитку процесу енергозбереження в Україні за рахунок використання інноваційного потенціалу, у тому числі при реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 рр. та Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.


Ключові слова


енергоефективність, тренди, економічна стратегія, енергоресурси, природний газ, вугілля, нафта, ядерна енергетика, відновлювані джерела енергії

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурлака В. Г. Рынки нефти и нефтепродуктов в Украине и за рубежом: монография / В. Г. Бурлака, В. Ю. Худолей ; под ред. Г. Г. Бурлаки. – К. : Междунар. ун-т им. акад. Юрия Бугая, 2010. – 144 с.

Енергетична безпека України: чинники впливу, тенденції розвитку / [за заг. ред. М. П. Ковалка, А. К. Шидловського, В. П. Кухаря]. – К. : Укр. енцикл. знання, 1998. – 160 с.

Кузык Б. Н. Россия-2050. Стратегия инновационного прорыва / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. – М. : Экономика, 2004. – 632 с.

Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття / [за заг. ред. А. К. Шидловського, М. П. Ковалка]. – К. : Укр. енцикл. знання, 2001. – 400 с.

Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. №243 [Електронний ресурс]. – Доступний з: zakon1.rada.gov.ua.

Про комплексну Державну програму енергозбереження України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 1997 р. № 148. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Статистична інформація / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat. gov.ua.

Україна. Огляд енергетичної політики 2006 / Міжнародне енергетичне агентство ; за ред. К. Манділ. – Paris : IEA Publications, 2006. – 377 c.

Шерстюк Р. В. Механізм інноваційного розвитку нафтогазового комплексу : монографія / Р. В. Шерстюк ; за ред. Г. Г. Бурлаки. – К. : Освіта України, 2006. – 218 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.