СУЧАСНІ ТРЕНДИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

енергоефективність, тренди, економічна стратегія, енергоресурси, природний газ, вугілля, нафта, ядерна енергетика, відновлювані джерела енергії

Анотація

У статті розглядається стан та перспективи підвищення енергоефективності як пріоритетної складової економічної стратегії в Україні. За результатами проведеного аналізу запропоновані шляхи подальшого розвитку процесу енергозбереження в Україні за рахунок використання інноваційного потенціалу, у тому числі при реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 рр. та Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

Біографія автора

В.Г. Бурлака, Інститут економіки та прогнозування НАН України

Старший науковий співробітник відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій

Посилання

Бурлака В. Г. Рынки нефти и нефтепродуктов в Украине и за рубежом: монография / В. Г. Бурлака, В. Ю. Худолей ; под ред. Г. Г. Бурлаки. – К. : Междунар. ун-т им. акад. Юрия Бугая, 2010. – 144 с.

Енергетична безпека України: чинники впливу, тенденції розвитку / [за заг. ред. М. П. Ковалка, А. К. Шидловського, В. П. Кухаря]. – К. : Укр. енцикл. знання, 1998. – 160 с.

Кузык Б. Н. Россия-2050. Стратегия инновационного прорыва / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. – М. : Экономика, 2004. – 632 с.

Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття / [за заг. ред. А. К. Шидловського, М. П. Ковалка]. – К. : Укр. енцикл. знання, 2001. – 400 с.

Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. №243 [Електронний ресурс]. – Доступний з: zakon1.rada.gov.ua.

Про комплексну Державну програму енергозбереження України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 1997 р. № 148. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Статистична інформація / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat. gov.ua.

Україна. Огляд енергетичної політики 2006 / Міжнародне енергетичне агентство ; за ред. К. Манділ. – Paris : IEA Publications, 2006. – 377 c.

Шерстюк Р. В. Механізм інноваційного розвитку нафтогазового комплексу : монографія / Р. В. Шерстюк ; за ред. Г. Г. Бурлаки. – К. : Освіта України, 2006. – 218 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ