Конкурентоспроможність як базис функціонування зовнішньоекономічних відносин сучасності

Автор(и)

  • I.A. Шеховцова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0959-504X
  • М.О. Цибуленко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2202-7998

Ключові слова:

конкурентоспроможність, індекс глобальної конкурентоспроможності, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічні відносини.

Анотація

У  статті розглянуті питання важливості конкурентоспроможності в системі функціонування зовнішньоекономічних відносин, детально представлений поділ та обгрунтування конкурентоспроможності за елементами. Висвітлені основні фактори, що складають фундамент функціонування конкурентоспроможності, важливість останньої для соціоекономічного розвитку, науково-технічного прогресу, економічного зростання загалом. Відображено сучасні данні, що охоплюють більшість країн світу за показниками індексу глобальної конкурентоспроможності, а також показано тенденції, які закріплюються за такими державами. Представлено Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020", що надає позитивні прогнози нашої держави в межах прояву конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності на сучасному рівні.

Біографії авторів

I.A. Шеховцова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

старший викладач ФММ

М.О. Цибуленко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

студентка ФММ, гр. УЗ - 21

Посилання

Індекс глобальної конкурентоспроможності [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info

Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html

Чинники впливу на міжнародну конкурентоспроможність продукції підприємства в Україні [Електронний ресурс] / К. В. Нерода-Березка // Економіка і управління. - 2011. - № 2. - С. 58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econupr_2011_2_10.pdf

Акмаєв А.І. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації / А.І. Акмаєв, Н.В. Коваленко // Проблеми матеріальної культури: економічні науки, 2007. – № 1. – С. 7–10.

Клименко С.М. Конкурентоспроможність суб’єкта конкуренції та її основні ознаки // Управління конкурентоспроможністю підприємства. - К.: КНЕУ, 2006. - С. 29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ