Управління витратами підприємства в сучасних умовах розвитку

П.В. Круш, Л.Е. Богданович

Анотація


В статті розглянуто теоретичні засади управління витратами підприємств в перехідній економіці. Проаналізовано традиційні та новітні методи управління витратами підприємства, а також встановлено, що вибір методу управління витратами для підприємств має бути індивідуальним. Виділені основні пріоритетні напрями управління витратами та ефективність їх застосування.


Ключові слова


витрати; управління витратами; методи управління витратами.

Повний текст:

PDF

Посилання


П(С)БО 16 «Витрати», затверджене наказом МФУ від 31.12.1999 р. №318, із змінами і доповненнями

Грицай О.І. Застосування методів управлянні витратами в інноваційній економіці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13811/1/3_9-15_Vis_720_Menegment.pdf

Давидович І.Є. Управління витратами: Навч. посібник. / Давидович І.Є. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 228 с.

Карпова Т.П. Управленческий учт: Учебник для ВУЗов. / Карпова Т.П. – М.: ЮНИТИ, 2000. – с. 610-615.

Попов О.С. Управління витратами // Економічна енциклопедія: У 3-х томах, Т.3. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 736.

Рогатюк О.В. Методи управління витратами на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2011/Economics/77979.doc.htm

Управлінський облік: Підручник [Текст] / Голов С.Ф. – 4-те вид. – К.: Лібра, 2008. – 704 с.

Фроленко Р.В. Інтегрована система стратегічного управління витратами промислових підприємств / Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2010. – № 15 (1). – с. 22 – 26.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.