Управління витратами підприємства в сучасних умовах розвитку

Автор(и)

  • П.В. Круш Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
  • Л.Е. Богданович https://orcid.org/0000-0003-1305-5572

Ключові слова:

витрати, управління витратами, методи управління витратами.

Анотація

В статті розглянуто теоретичні засади управління витратами підприємств в перехідній економіці. Проаналізовано традиційні та новітні методи управління витратами підприємства, а також встановлено, що вибір методу управління витратами для підприємств має бути індивідуальним. Виділені основні пріоритетні напрями управління витратами та ефективність їх застосування.

Посилання

П(С)БО 16 «Витрати», затверджене наказом МФУ від 31.12.1999 р. №318, із змінами і доповненнями

Грицай О.І. Застосування методів управлянні витратами в інноваційній економіці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13811/1/3_9-15_Vis_720_Menegment.pdf

Давидович І.Є. Управління витратами: Навч. посібник. / Давидович І.Є. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 228 с.

Карпова Т.П. Управленческий учт: Учебник для ВУЗов. / Карпова Т.П. – М.: ЮНИТИ, 2000. – с. 610-615.

Попов О.С. Управління витратами // Економічна енциклопедія: У 3-х томах, Т.3. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 736.

Рогатюк О.В. Методи управління витратами на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2011/Economics/77979.doc.htm

Управлінський облік: Підручник [Текст] / Голов С.Ф. – 4-те вид. – К.: Лібра, 2008. – 704 с.

Фроленко Р.В. Інтегрована система стратегічного управління витратами промислових підприємств / Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2010. – № 15 (1). – с. 22 – 26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-22

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ