Вплив інформаційних технологій на конкурентні переваги компанії в Україні

Автор(и)

Ключові слова:

information technology, competitiveness, flexibility infrastructure of IT.

Анотація

В даній роботі розглядається можливість підвищення рівня конкурентоспроможності компанії в Україні за рахунок впровадження нових інформаційних технологій. Досліджується також загальний вплив інформаційних технологій на конкурентоспроможність фірми.

Посилання

Porter Michael E. Competitive Advantage, Free Press, 1985: 167.

Винарик, Л. С. Информационная культура: эволюция, проблемы [Текст]: научное издание / Л. С. Винарик, А. Н. Щедрин; Ин-т экономики промышленности НАН Украины. – Донецьк: ИЭП НАНУ, 1999. – 144 с. – ISBN 966-02-1136.

Seongbae Lim, Silvana Trimi «Impact of Information Technology Infrastructure Flexibility on the Competitive Advantage of Small and Medium Sized-Enterprises» Journal of Business & Management Volume 3, Issue 1 (2014), Published by Science and Education Centre of North America, ISSN 2291-1995.

Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : Навч. посіб. / С. П. Кулицький; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К. : МАУП, 2002. – 222 c.

Рассолов И. М. Информационное право/С. Г. Чубукова, А. А. Суворов К.: Проспект ISBN: 978-5-392-17374-7 , 2015, – 165 с.

Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу: навчальний посібник /Лазарєва С. Ф.–К.:КНЕУ,2002.

Kim, W.C., Mauborgne, R. Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant, Boston: Harvard Business School Press, 2005, 173, ISBN 978-1591396192.

Gebauer, J., Schober, F. Information system flexibility and the cost efficiency of business processes, Journal of the Association for Information Systems, 2006, 7(3), 122-147.

Chen, J.S., Tsou, H.T. Information technology adoption for service innovation practices and competitive advantage: the case of financial firms, Information Research, Vol.12, 2010.

Чухно А.А. Інституціонально-інформаційна економіка: Підручник / А.А. Чухно, П.М. Леоненко, П.І. Юхименко; за ред. акад. НАН України А.А. Чухна. – К. : Знання, 2010. – 687 с.

Моделювання і прогнозування економічних процесів: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НТУУ «КПІ» 2013, 115-117 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-22

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ