АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Автор(и)

  • А.Ю. Погребняк
  • І.Л. Кушик

Ключові слова:

фінансова діяльність, методи оцінки, показники фінансової діяльності, фінансовий стан підприємства.

Анотація


Стаття містить відомості про методики оцінки фінансового стану підприємств. Наведені трактування фінансового стану у різних науковців. Фінансовий стан підприємства дозволяє оцінити стійкість підприємства на ринку. Проаналізовано сильні та слабкі сторони кожного методу. Основною метою проведення аналізу підприємства є пошук шляхів підвищення рентабельності виробництва та зміцнення становища підприємства на ринку. Для оцінки фінансового стану використовують формалізовані (включають ті, що направлені на використання жорстких процедур) та неформалізовані (описують аналітичні процедури на логічному рівні, без використання жорстких процедур) методи. Формалізовані методи В даній роботі проаналізовано такі формалізовані методи, як горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий аналіз, порівняльний аналіз, факторний аналіз, метод Дюпон-каскад.
Стаття містить також ряд характеристик за якими оцінюють фінансовий стан підприємства, а саме аналіз платоспроможності, ділової активності, ліквідності та рентабельності.
Також в ході дослідження було виявлено чинники стають на шляху оцінки фінансового стану. А також запропоновано шляхи покращення ефективності оцінки фінансового стану.

Біографія автора

А.Ю. Погребняк

  

Посилання

А. М. Поддєрьогін Фінанси підприємств: [підручник] / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – перероб. та допов. – К.: КНЕУ, 2005. – 5-тє вид – С. 15.

Онисько С. М. Фінанси підприємств: [підручник для студентів вищих закладів освіти] / С. М. Онисько, П. М. Марич // Фінанси України – 2006. – № 2 – С. 208

Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.

Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 117–128.

Хотомлянський О. Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства / О. Л. Хотомлянський, П. А. Знахуренко // Фінанси України. – 2007. – № 1 – с. 111-118

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ