Система управління асортиментом на ПАТ "Оболонь"

Автор(и)

Ключові слова:

асортимент, управління асортиментом, стратегічне управління.

Анотація

У статті проаналізовано основні етапи процесу управління ассортиментом,  розглянуто специфіку та запропоновано управлінські рішення щодо вдосконалення процесів управління асортиментом  на прикладі вітчизняного ПАТ "Оболонь".

Посилання

Арефьева Е. Ассортиментная политика: слабое звено в формировании прибыли // http://marketing.spb.ru.

Балабанова, Л. В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємства [Текст]: Монографія / Л. В. Балабанова, О. А. Брадіна. – Донецьк: Дон ДУЕТ, 2006. – 230 с. – 500 прим. – ISBN 966-385-96-7.

Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления / Учебное пособие – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. – 320

Заблодська, І. В. Товарна політика підприємства: механізм формування [Текст]: Монографія / І. В. Заблодська. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2006. – 240 с. С. 164-175. – 300 прим. – ISBN 966-590-596-1.

Карлик, Ю. Ю., Романенко, В. В. Методика оцінки перспективності асортименту продукції у процесі управління товарною політикою підприємств [Текст]: Ю. Ю. Карлик, В. В. Романенко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 209: в 4 томах. Том 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 296 с.

Кубишина Н.С. Сукач Т.А.Оцінка ефективності товарної політики оптовогопідприємства: проблеми теорії та практики : //Збірник наукових праць .-Випуск 239:В 5 т.- Т.Ш.- Дніпропетровськ: ДНУ,2008.-с.732-730.

Кубишина Н.С. Сукач Формування товарної політики торгового підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління :// зб. Наук. пр. – К.: НТТУ «КПІ» .2008.- Вип..2- с.58-62

Кубишина Н.С., Самохвалова Є.О. Стратегічні аспекти формування асортименту товарів на промисловому ринку. [текст]/ Збірник наукових праць. Стратегії інноваційного розвитку підприємств України / Київський національний університет технологій та дизайну. – Київ, 2006.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-22

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ