Система управління асортиментом на ПАТ "Оболонь"

А.В. Державська, Н.В. Язвінська

Анотація


У статті проаналізовано основні етапи процесу управління ассортиментом,  розглянуто специфіку та запропоновано управлінські рішення щодо вдосконалення процесів управління асортиментом  на прикладі вітчизняного ПАТ "Оболонь".


Ключові слова


асортимент, управління асортиментом, стратегічне управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Арефьева Е. Ассортиментная политика: слабое звено в формировании прибыли // http://marketing.spb.ru.

Балабанова, Л. В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємства [Текст]: Монографія / Л. В. Балабанова, О. А. Брадіна. – Донецьк: Дон ДУЕТ, 2006. – 230 с. – 500 прим. – ISBN 966-385-96-7.

Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления / Учебное пособие – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. – 320

Заблодська, І. В. Товарна політика підприємства: механізм формування [Текст]: Монографія / І. В. Заблодська. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2006. – 240 с. С. 164-175. – 300 прим. – ISBN 966-590-596-1.

Карлик, Ю. Ю., Романенко, В. В. Методика оцінки перспективності асортименту продукції у процесі управління товарною політикою підприємств [Текст]: Ю. Ю. Карлик, В. В. Романенко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 209: в 4 томах. Том 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 296 с.

Кубишина Н.С. Сукач Т.А.Оцінка ефективності товарної політики оптовогопідприємства: проблеми теорії та практики : //Збірник наукових праць .-Випуск 239:В 5 т.- Т.Ш.- Дніпропетровськ: ДНУ,2008.-с.732-730.

Кубишина Н.С. Сукач Формування товарної політики торгового підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління :// зб. Наук. пр. – К.: НТТУ «КПІ» .2008.- Вип..2- с.58-62

Кубишина Н.С., Самохвалова Є.О. Стратегічні аспекти формування асортименту товарів на промисловому ринку. [текст]/ Збірник наукових праць. Стратегії інноваційного розвитку підприємств України / Київський національний університет технологій та дизайну. – Київ, 2006.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.