Управління інтелектуальною власністю в системі економічної безпеки промислового підприємства

Л.В. Джемелінська

Анотація


Проведено аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України, розглянуто поняття системи економічної безпеки підприємства. Запропоновано механізм управління інтелектуальною власністю промислового підприємства в системі економічної безпеки.


Ключові слова


інноваційна активність; управління інтелектуальною власністю промислового підприємства; економічна безпека підприємства; інноваційна стратегія; об’єкт інтелектуальної власності

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності./О.Б. Бутнік- Сіверський. – К.: Ін-т. інтел. власності і права, 2004. -296 с.

Андреев Г.И., Витчинка В.В., Смирнов С.А. Практикум по оценке интеллектуальной собственности: Учеб. пособие./Г.И. Андреев, В.В. Витчинка, С.А. Смирнов. – М.: Финансы и статистика, 2003. - 176 с.

Валеева Ж.Р. Интеллектуальная собственность в системе управления промышленным предприятием, монография./Ж.Р. Валеева. - Владимир: Издательство «Посад», 2003. -140 с.

Судариков С.А., Грек Н.Г, Бахренькова К.А. Экономика и интелектуальная собственность/С.А. Судариков, Н.Г. Грек, К.А. Бахренькова. – М.: Изд-во деловой и учеб. лит.,2004 – 512 с.

Тодосийчук А.В. Управление инновационно -активным предприятием./А.В. Тодосийчук. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. -226 с.

Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб.[ для студ. вищ. навч. закл.]/Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. -256 с.

Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны: Монография/Г.А. Андрощук, П.П.Крайнев – К.: Издательский дом «Ин Юре», 2000. - 400 с.

Білоконь О.І. Доповідь « Інноваційна діяльність промислових підприємств України у 2013 р.» [Електронний ресурс]/О.І. Білоконь. Державна служба статистики України. – Режим доступу: http//www.ukrstat.gov.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.