Управління інтелектуальною власністю в системі економічної безпеки промислового підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

інноваційна активність, управління інтелектуальною власністю промислового підприємства, економічна безпека підприємства, інноваційна стратегія, об’єкт інтелектуальної власності

Анотація

Проведено аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України, розглянуто поняття системи економічної безпеки підприємства. Запропоновано механізм управління інтелектуальною власністю промислового підприємства в системі економічної безпеки.

Біографія автора

Л.В. Джемелінська, НТУУ КПІ.

НТУУ КПІ. ФММ. Кафедра економіки і підприємництва. Доцент.

Посилання

Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності./О.Б. Бутнік- Сіверський. – К.: Ін-т. інтел. власності і права, 2004. -296 с.

Андреев Г.И., Витчинка В.В., Смирнов С.А. Практикум по оценке интеллектуальной собственности: Учеб. пособие./Г.И. Андреев, В.В. Витчинка, С.А. Смирнов. – М.: Финансы и статистика, 2003. - 176 с.

Валеева Ж.Р. Интеллектуальная собственность в системе управления промышленным предприятием, монография./Ж.Р. Валеева. - Владимир: Издательство «Посад», 2003. -140 с.

Судариков С.А., Грек Н.Г, Бахренькова К.А. Экономика и интелектуальная собственность/С.А. Судариков, Н.Г. Грек, К.А. Бахренькова. – М.: Изд-во деловой и учеб. лит.,2004 – 512 с.

Тодосийчук А.В. Управление инновационно -активным предприятием./А.В. Тодосийчук. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. -226 с.

Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб.[ для студ. вищ. навч. закл.]/Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. -256 с.

Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны: Монография/Г.А. Андрощук, П.П.Крайнев – К.: Издательский дом «Ин Юре», 2000. - 400 с.

Білоконь О.І. Доповідь « Інноваційна діяльність промислових підприємств України у 2013 р.» [Електронний ресурс]/О.І. Білоконь. Державна служба статистики України. – Режим доступу: http//www.ukrstat.gov.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-21

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ