Напрями підвищення прибутковості діяльності будівельних підприємств

Автор(и)

Ключові слова:

прибуток будівельних компаній, рентабельність, собівартість продукції, реінвестований прибуток, нерозподілений прибуток.

Анотація

Стаття присвячена  визначенню напрямів підвищення прибутковості діяльності будівельних підприємств. На основі аналізу статистичних і аналітичних матеріалів визначено динаміку та причини збитковості будівельних підприємств. Проаналізовано наслідки впливу негативних тенденцій у діяльності будівельних підприємств на середовище їх функціонування. Систематизовано джерела отримання прибутку і фактори впливу на прибутковість будівельних підприємств. Обґрунтовано напрями підвищення прибутковості будівельних підприємств у частині їх стратегічної орієнтації і урахування необхідності системного підходу до формування, накопичення і використання прибутку.

Біографії авторів

О.П. Кавтиш, НТУУ "КПІ"

доцент кафедри

М.Ю. Трохименко

студент НТУУ "КПІ"

Посилання

Дані щодо фінансових результатів діяльності підприємств машинобудування України [Електронний ресурс] : Статистична інформація державної служби статистики. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Підлісна О.А. Фінансовий потенціал будівельних підприємств: формування та управління [Електронний ресурс] / О.А. Підлісна, О.О. Подлєсна // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2014. - №5. – Режим доступу до видання: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2983

Бєлєнкова О. Аналіз збитковості будівельних підприємств за методом фірми «Дюпон» / Бєлєнкова О. // Галицький економічний вісник. — 2010. — №4(29). — с.184-188.

Рудницька О.М.Удосконалення виробничо-господарської діяльності будівельних підприємств / О.М. Рудницька, О.О. Петльована // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип.24.5. – С. 290-296.

Т.М. Бурмака. Економіка будівництва: Конспект лекцій – Х,2010. – 75с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-22

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА