Удосконалення конкурентних стратегій підприємств кондитерської галузі (на прикладі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»)

Автор(и)

Ключові слова:

кондитерська галузь, частка ринку, криза, конкурентна стратегія, SWOT-стратегії

Анотація

У статті проаналізовано стан кондитерської галузі України в умовах кризи. Особлива увага приділена удосконаленню конкурентних стратегій підприємств кондитерської галузі. На прикладі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» були сформульовані конкурентні SWOT-стратегії.

Біографії авторів

О.П. Кавтиш, НТУУ "КПІ"

доц

А.О. Носов, НТУУ "КПІ"

магістр

Посилання

Офіційний Інтернет-сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Річна фінансова звітність корпорації «Рошен» [Електронний ресурс]: за даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України. – Режим доступу до сайту: http://smida.gov.ua/

Офіційний Інтернет-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Державна підтримка українського експорту [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua/

Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання : аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, К. А. Кононенко, В. М. Яблонський [та ін.]; за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 132 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-22

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА