ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • О.С. Кириченко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
  • І.В. Капітанчук ІПО НТУУ «КПІ»,

Ключові слова:

контролінг, ризики, аналіз, оцінка, управління, відділ.

Анотація

Визначено економічну сутність та підходи до визначення контролінгу. Розглянуто функції контролінгу. Обґрунтовано методичні підходи до оцінювання ефективності організації контролінгу на підприємстві; проаналізовано обґрунтування впровадження фінансового антикризового контролінгу; здійснено обґрунтування ефективності впровадження відділу контролінгу на підприємстві.

Біографії авторів

О.С. Кириченко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ФММ, кафедра економіки і підприємництва, старший викладач

І.В. Капітанчук, ІПО НТУУ «КПІ»

студентка

Посилання

Кузнецова А. І. Економічна сутність контролінгу в сучасних умовах [Електронний ресурс] / А. І. Кузнецова // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2014. – № 8. – Режим доступу : http://www.eсоnоmy.nayka.соm.ua/?оp=1&z=3246.

Прокопенко О. В. Екеономічна суть контролінгу, його місце в системі управління підприємством / О. В. Прокопенко, Л. Б. Криворучко // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2011. – № 4. – С. 27–34.

Лебедев П. В. Контроллинг: теория, методика, практика/ П. В. Лебедев. – Минск : УП «ИВЦ Минфина», 2001. – 151 с.

Івахненков С. В. Фінансовий контролінг. Методи та інформаційні технології / С. В. Івахненков, О. В. Мелих. – К. : Знання, 2009. – 319 с.

Ананькина Е. А. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е. А. Ананькина, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина, О. В. Дерипаска, Л. Е. Долгов ; Г. Д. Надежда (ред.). – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 279 с.

Дзьоба В. Б. Роль контролінгу в системі менеджменту підприємства [Електронний ресурс]/ В.Б. Дзьоба. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bіtstream/ntb/17255/1/3-10-15.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-22

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ