ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О.С. Кириченко, І.В. Капітанчук

Анотація


Визначено економічну сутність та підходи до визначення контролінгу. Розглянуто функції контролінгу. Обґрунтовано методичні підходи до оцінювання ефективності організації контролінгу на підприємстві; проаналізовано обґрунтування впровадження фінансового антикризового контролінгу; здійснено обґрунтування ефективності впровадження відділу контролінгу на підприємстві.


Ключові слова


контролінг, ризики, аналіз, оцінка, управління, відділ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кузнецова А. І. Економічна сутність контролінгу в сучасних умовах [Електронний ресурс] / А. І. Кузнецова // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2014. – № 8. – Режим доступу : http://www.eсоnоmy.nayka.соm.ua/?оp=1&z=3246.

Прокопенко О. В. Екеономічна суть контролінгу, його місце в системі управління підприємством / О. В. Прокопенко, Л. Б. Криворучко // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2011. – № 4. – С. 27–34.

Лебедев П. В. Контроллинг: теория, методика, практика/ П. В. Лебедев. – Минск : УП «ИВЦ Минфина», 2001. – 151 с.

Івахненков С. В. Фінансовий контролінг. Методи та інформаційні технології / С. В. Івахненков, О. В. Мелих. – К. : Знання, 2009. – 319 с.

Ананькина Е. А. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е. А. Ананькина, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина, О. В. Дерипаска, Л. Е. Долгов ; Г. Д. Надежда (ред.). – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 279 с.

Дзьоба В. Б. Роль контролінгу в системі менеджменту підприємства [Електронний ресурс]/ В.Б. Дзьоба. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bіtstream/ntb/17255/1/3-10-15.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.