Ефективна модель антикризового управління на підприємстві

Автор(и)

Ключові слова:

криза, підприємство, розвиток, антикризове управління, моделі.

Анотація

У статті розглядається ефективна модель антикризового управління підприємством.

Кризові ситуації – атрибут функціонування підприємства в умовах ринку. Велика кількість підприємств не просто зазнають труднощів у своїй діяльності, але іноді виявляються на грані банкрутства. Реагуючи на такі ситуації, підприємства повинні адаптуватись до тих умов, що створюються факторами які від них не залежать, а керовані фактори повинні спрямовуватись на посилення можливості захисту підприємства.

Дослідження показує, що етапи розгортання кризових явищ тісно пов'язані з напрямами антикризових дій. Реалізацією механізмів антикризового управління та відповідних їм стратегій, пов’язаних з етапом розгортання кризи та завданнями, які мають бути вирішені у процесі їх застосування.

Посилання

Войтоловский Н. В. Управление стратегическим развитием кризисного предприятия / Н.В. Войтоловский, С.Б. Рябов. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2013. – 111 c.

Офіційний сайт Міністерства юстиції України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua.

Чернявський А. Д. Антикризове управління підприємством : [Навч. посіб.] / А. Д. Чернявський. — К. : МАУП, 2006. — 256 с.

Положення про порядок реструктуризації підприємств http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0414-02

Антикризове управління підприємством: Навч. посіб./ З.Є. Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева; За заг. ред. З.Є.Шершньової. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с.

Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. – К. : Знання, 2007. – 335 с.

Антикризисное управление. Теория и практика: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. В.Я. Захарова, А.О. Блинова, Д.В. Хавина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — 287 с.

Офіційний сайт підприємства ПрАТ “Шведсько-Українська група “SU-Group”.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-22

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ