№ 22 (2018)


Обкладинка

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 22. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 288 с.

Рекомендовано Вченою Радою 
факультету менеджменту та маркетингу

Протокол № 4 від 26.11.2018 р.