Інноваційні розробки установ Національної академії наук України

Автор(и)

  • Любов Петрівна Овчарова Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1550-2308

Ключові слова:

НАН України, інноваційні розробки, фундаментальні та прикладні дослідження, фінансування наукових досліджень і розробок, високотехнологічне виробництво

Анотація

У статі представлена інформація про наукові дослідження і практичні розробки  в установах НАН України та їх впровадження у різних галузях економіки. Показано, що діяльність Академії спрямована на розвиток пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних досліджень, впровадження їх результатів, наукове забезпечення вирішення важливих проблем держави і суспільства. Одним із головних пріоритетів діяльності Академії є наукове супроводження базових галузей вітчизняної економіки та окремих високотехнологічних виробництв. Обґрунтовано, що вченими НАН України значна увага приділяється питанням наукового забезпечення вирішення актуальних загальнодержавних проблем, проблемам навколишнього середовища, розробці наукових засад досягнення енергонезалежності України, вирішенню науково-технічних питань модернізації та розвитку оборонно-промислового комплексу, створенню нових біотехнологій, питанням фундаментальної та практичної медицини, створенню лікарських препаратів і засобів для підвищення обороноздатності нашої держави.

       В статті аргументовано, що отримані  науковцями  інноваційні розробки мають важливе наукове значення та значні перспективи впровадження в різні галузі промисловості і медицини та доведено, що фінансування наукових досліджень і розробок є найефективнішим шляхом розвитку високотехнологічного виробництва.

Біографія автора

Любов Петрівна Овчарова, Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України

науковий співробітник

Посилання

Статут НАН України. – [Електронний ресурс] : URL :

http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-160414-2-1.pdf.

Концепція розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 роки. – [Електронний ресурс] : URL :

http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-131225-187-1.pdf.

Постанова КМ України "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки" від 28 грудня 2016 р. № 1056 [Електронний ресурс]. :

URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1056-2016-%D0%BF.

Постанова КМ України "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017-2021 роки" від 18 жовтня 2017 р. № 980 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-%D0%BF.

Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2017 р. — НАН України. — К. : Академперіодика, 2018. — 551 с.

Повний перелік розробок за посиланням: [Електронний ресурс] : URL : http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/ CIENCE_FEST_2016_exposition_list.pdf.

Наумовець А.Г. Внесок НАН України в інноваційний розвиток України. – Вісн. НАН України, 2017, № 1. С.19-24.

Інтерв’ю з президентом НАН України, академіком НАН України Б.Є.Патоном. — Вісник Національної академії наук України, 2016, № 1, С.3-14.

Інтерв’ю президента НАН України академіка Б.Є. Патона. — Вісник НАН України, 2018, № 1. С.3-16.

Горбулін В.П., Шеховцов В.С., Шевцов А.І. Проблемні питання визначення і впровадження критичних технологій у сфері виробництва озброєнь. — Вісник НАН України, 2018, № 2. С.3-9.

Постанова Президії НАН України № 23 від 09.11.2016 р. „Про реформування діяльності НАН України для ефективного наукового супроводження реалізації пріоритетів економічного розвитку держави”. – [Електронний ресурс] : URL :

- http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-161109-233-0.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-04

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ