Теоретичне обґрунтування використання витратних методів ціноутворення

Н.А. Шевчук, Д.Ю. Тараненко

Анотація


В статті розглянуто теоретичні аспекти витратних методів ціноутворення з метою аналізу і наукового обґрунтування існуючих методів для підвищення ефективності їх застосування і встановлення конкурентоспроможної ціни в сучасному ринковому середовищі. Проаналізовано основні характеристики витратних методів ціноутворення і умов їх застосування у вітчизняній та світовій практиці ціноутворення. Здійснено порівняння характеристик різних витратних методів, визначені їх переваги та недоліки. Визначено місце витратних методів ціноутворення у сучасній економіці. Розглянуті основні критерії для використання витратних методів ціноутворення в інноваційній діяльності підприємств.

Дослідження витратних методів ціноутворення дозволило визначити, що ціна отримана витратними методами, має надійне обґрунтування.

Виявлено що застосування витратних методів у певній галузі доволі обмежено тим, що застосування актуальне для визначення початкової ціни товару і для обґрунтування виходу товару на ринок або його виробництва на підприємстві.


Ключові слова


ціна; ціноутворення; витрати; прибуток; постійні витрати; змінні витрати; загальні витрати; витратний метод; точка беззбитковості; беззбитковість

Повний текст:

PDF

Посилання


Mazur O.E. 2012. Market pricing. Teaching manual - K .: Center for Educational Literature, 480 p. - ISBN 978-611-01-0344-2.

Chebotar S.I. Larina Ya.S., Lucius O.P., Shevchyk M.G., Buryak R.I., Boyar S. M., Ryabchik AV, Prus O. M., Rafalskaya VA 2015. Marketing. Kyiv, Our time, 504 c.

Mazur O. E. 2014. Market pricing: a manual. Kyiv: "Center for Educational Literature", 480 p.

Shulyak P.N. 2004. Pricing: Educational and practical guide. 7th edition. M .: "Dashkov and K", 192 p.

Kulinich R. O. 2016. Features of pricing policy and pricing in Ukraine. Bulletin of Khmelnytsky National University, Issue 1. P. 321-324.

Bozhkova V.V. 2017. Systematization of methods of marketing pricing. Marketing and management of innovations, № 4. S. 126-131

Pyatak IV 2016. Pricing and factors influencing the formation of price policy in Ukraine. Bulletin of the Berdyansk University of Management and Business, №. 5. p. 232-236.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 480 с. - ISBN 978-611-01-0344-2.


Чеботар С. І. Маркетинг: навчальний посібник / С. І. Чеботар,  Я.  С. Ларіна, О. П. Луцій, М.  Г.  Шевчик,  Р.  І.  Буряк,  С.  М.  Боняр,  А.  В.  Рябчик, О. М. Прус, В. А. Рафальська. – Київ.: "Наш час", 2015. – 504 c.


Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення: навчальний посібник. – Київ.: "Центр учбової літератури", 2014. – 480 с.


Шуляк П.Н. Ціноутворення: Учбово-практичний посібник. 7-ме видання. М.: «Дашков и К», 2004, 192 с.


Кулинич Р. О. Особливості цінової політики та ціноутворення в Україні: "Вісник Хмельницького національного університету", 2016 Випуск 1. – С. 321-324.


Божкова В.В. Систематизація методів маркетингового ціноутворення: "Маркетинг і менеджмент інновацій", 2017, № 4. – С. 126-131

 

П’ятак І.В. Ціноутворення та фактори впливу на становлення цінової політики в Україні: "Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу" 2016, № 5. – С. 232-236

Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.