МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • П.В. Круш
  • Сергій Ігорович Пашков

Ключові слова:

управління, методика, витрати, підприємство, промисловість

Анотація

У статті обґрунтовано методику оцінки ефективності управління процесом формування витрат промислового підприємства. Варто відзначити, що ефективне управління витратами промислових підприємств дозволяє вирішувати актуальні проблеми забезпечення рентабельності виробництва, збільшення закупівельної ціни на сировину і зниження споживчих цін на готову продукцію. Стратегічне управління витратами є невід’ємним елементом стратегічного менеджменту підприємства і являє собою процес прийняття і здійснення стратегічного вибору за витратами, заснованого на зіставленні власного ресурсного потенціалу підприємства з можливостями і загрозами зовнішнього оточення. Наведено характеристику управління витратами промислового підприємства. Так, управління витратами є важливим і одним із найскладніших питань у діяльності керівників підприємств. Від рівня та динаміки витрат залежать прибутки або збитки як окремих суб’єктів господарювання, так і ефективність формування національного доходу держави.

Посилання

Дьордяй В. П., Макарович В. К., 2017. Класифікація операційних витрат підприємств енергорозподільчої галузі

Дубєй Ю. В., 2017. Оперативне і стратегічне управління витратами на промисловому підприємстві

Маниліч М.І. Собівартість продукції: теоретичний аспект

Коваленко Л. О., 2005. Фінансовий менеджмент: навч. посіб.

Нападовська Л.В., 2000. Управлінський облік : монографія

Семчук І.В., Мазур В.Г., 2018. Шляхи підвищення ефективності управління витратами на підприємстві

Трубочкина Н. И., 2009. Управление затратами предприятия

Корінько М. Д., 2009. Концептуальні основи управління витратами суб’єктів господарювання в умовах удосконалення ринкових відносин

Золотухина А.Д., 2009. Методы учёта затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)

Абрамова О.В., 2015. Аналіз витрат операційної діяльності підприємства.

Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська, 2005. Бухгалтерський управлінський облік

Догадайло Я.В. 2007. Удосконалення методу класифікації витрат на постійні та змінні

Голомб В.В., Дзюба Т.О., 2016. Планування та економічне обґрунтування шляхів зниження собівартості продукції

Догадайло Я.В., 2007. Удосконалення методу класифікації витрат на постійні та змінні

Домусчи А. О., 2015. Зарубіжний досвід управління витратами бізнес-суб’єктів сфери аграрного виробництва

Азьмук Л., 2006. Моделювання комбінаційних взаємозв’язків у системі «Витрати – Випуск»: проблеми та шляхи їх розв’язання.

Волонцевич С.О., 2005. Розробка економічного механізму оптимізації структури граничних витрат на промислових підприємствах

Дробязко С. І. 2010 Методичні основи управління витратами . Економіка підприємства. Науково-практичний журнал «Академічний огляд» С. 55 –60.

Гетьман О. О., Шаповал В. М. 2010. Економіка підприємства

Бланк И. А., 2002. Финансовый менеджмент : учебный курс.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-28

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ