ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ЯК ГОЛОВНИЙ ФАКТОР ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор(и)

  • Олександр Юрійович Сокурець Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського",
  • Ірина Віталіївна Макалюк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4800-4599

Ключові слова:

конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентна перевага, інновація, інноваційний розвиток, інноваційна активність.

Анотація

В статті досліджено сутність економічної категорії «конкуренція» та наведено наукові підходи до її трактування. Здійснено систематизацію понятійного апарату «конкурентоспроможність» та надане власне визначення даного поняття. Досліджено сутність та значення інновацій для розвитку підприємства та підвищення рівня його конкурентоспроможності. Проаналізовано рівень інноваційної активності в Україні та частку обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП країни за 2010-2016 рр., та виявлено тенденцію до зниження останньої. Доведено важливість та необхідність технічного переоснащення підприємств для підвищення конкурентоспроможності продукції на вітчизняному і міжнародному ринках. Обгрунтовано потребу у розробленні напрямів підвищення інноваційного розвитку підприємства для забезпечення його конкурентоспроможності.

Біографії авторів

Олександр Юрійович Сокурець, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

студент факультету менеджменту та маркетингу

Ірина Віталіївна Макалюк, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

старший викладач кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Посилання

Parliament of Ukraine (2001) The Law of Ukraine «On Protection of Economic Competition» № 2210-III , Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2210-14 (Accessed: 11 January 2001).

Azoyev G. L. (1996) Competition: Analysis, Strategy and Practice , Мoscow: Center for Economics and Marketing

Butov A. M. (2013) 'Perspectives of using logistic strategies to ensure the competitiveness of the enterprise', Economic analysis, 14(2), pp. 124-131.

Dolzhansky I. Z., High T.O. (2006) Competition: Analysis, Strategy and Practice , Competitiveness of the enterprise edn., Kiev: Center for teaching. Lit.

Coase R. G. (1993) Firm, Market and Law , Moscow: Case.

Krivenko L.V., Loshchina L.V., Milashenko V.M. (2008) 'Perspectives of using logistic strategies to ensure the competitiveness of the enterprise', Economic space, (18), pp. 281-286.

Lyashenko O.V. (2010) 'Problems of an estimation of efficiency of use of innovative potential of the enterprise', Economic Bulletin of the Donbas, (2), pp. 176-180.

Mazilkin E.I., Panichkin G.G. (2009) Competitiveness Management, Moscow: Omega-L.

Nikolaichuk O. T. (2014) 'Innovative Development and Innovative Culture ', Science and science of science, (2), pp. 97-102.

North D. S. (1997) Institutions, institutional changes and functioning of the economy , Moscow: Economics Fund Starting.

Poroghnya Yu. L. (2014) 'Competitiveness of the enterprise and the influence on it of the operational strategy', Economic sciences, (6), pp. 11-14.

Porter M. (2007) Competitive Strategy. Methods of analysis of industries and competitors, Moscow: Alpina Business Bouks.

Samoylyk Yu. V. (2015) 'Economic mechanism of forming the strategy of enterprise competitiveness management ', Journal of ZHDTU, (3 (53)), pp. 94-98.

Suharev O. S. (2011) Innovations in economy and industry, Moscow: INFRA-M.

Williamson O. I., Winter S. J. (2001) Nature of the firm: to the 50th anniversary of the work of R. Coase «Nature of the Firm», Moscow: Case.

Ulyanitskaya N. S. (2011) 'The system of categories related to the management of the innovation potential of the enterprise ', Economic Bulletin of the Donbas, (2), pp. 188-193.

Fathutdinov R. A. (2007) Competitiveness of the organization in the conditions of crisis: economy, marketing, management, Moscow: Marketing.

Shershnyova Z. Y. (2004) Strategic management, 2nd form. edn., Kiev: KNEU.

Shulgina L.M., Yukimenko V. V. (2011) 'Modern Concepts of Strategic Management of Innovative Development of the Enterprise ', Marketing and innovation management, 2(3), pp. 79-84.

Yudanov A. Yu. (2001) Competition: Theory and Practice, 3rd ed. edn., Moscow: Gnom and D.

Yanovska V.P., Pilipenko O.V., Krischenko S.O. (2017) Strategy of the enterprise, Kiev: DЕТУТ.

Yaremko L. A. (2011) 'New Economy and Innovation Development ', Marketing and Innovation Management, 1(3), pp. 25-30.

State Statistics Service of Ukraine , Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-04

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ