Визначення ролі ресурсного забезпечення в управлінні конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів

Автор(и)

Ключові слова:

ресурсне забезпечення, управління конкурентоспроможністю, промислові комплекси, регіон

Анотація

В статті визначено роль ресурсного забезпечення в управлінні конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів України. Доведено необхідність управління конкурентоспроможністю регіональних промислових комплексів, яка обумовлюється, насамперед, триваючими швидкими змінами зовнішнього середовища, виникненням важко передбачуваних економічних і фінансових ситуацій. Обґрунтовано, що ефективність роботи промислового комплексу регіону засновано на підвищенні ефективності використання всіх видів ресурсів, які маються у його розпорядженні: трудових, матеріальних, фінансових, енергетичних, виробляючи при цьому продукцію з мінімальними витратами та високою якістю. В результаті проведеного дослідження, доведено, що на сучасному етапі розвитку економіки України та її регіонів, вагомим фактором оздоровлення може стати підвищення рівня конкурентоспроможності регіональних промислових комплексів на основі освоєння сучасних методів управління та підвищення ефективності  ресурсного забезпечення. Управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів на основі науково-обґрунтованих підходів сприятиме покращенню стану промисловості та підвищенню соціально-економічного рівня регіональних економічних систем.

Посилання

Богацька, Н., «Ресурсне забезпечення діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання», Режим доступу : http://intkonf.org/ken-dotsbogatska-nm-shvetsoiresursne-zabezpechennya-diyalnosti-pidpriemstva-v-suchasnih-umovah-gospodaryuvannya.

Борисенко, О. Є. (2012), «Економічна ефективність забезпечення виробничими ресурсами промислового підприємства», Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, № 1(26), сс. 10 – 14.

Вовк, І. (2011), «Класифікація ресурсів підприємства. Сучасні підходи [Електронний ресурс] Соціально-економічні проблеми і держава, Вип. 1(4), зежим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/ images/stories/pdf/2011/11vippsp.pdf.

Калюжна, Н. Г. (2014), «Ресурсна концепція трактування потенціалу в економіці: сутність та обмеження у застосуванні», Проблеми економіки, № 2, сс. 108 – 114.

Дегтярьова, І. О. (2011), «Механізми управління конкурентоспроможністю регіону: сутність та місце у системі механізмів управління державою», Державне будівництво, №1, [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/14

Жиляєва, Н. М. (2011), «Механізм підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах глобалізації», Сталий розвиток економіки : всеукраїнський науково-виробничий журнал, № 1, сс. 124–128., с. 124–125.

Пушкарчук, І. М. «Механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості як основа фінансової стабілізації регіональної економіки», Ефективна економіка [Електронний ресурс], режим доступу : http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=4850.

Сучасна українська енциклопедія. Т.12, Харків, 2005, 820 с.

Іщук, С. І., Гладкий, О. В. (2011), Географія промислових комплексів : підручник для вузів, Київ, Знання, 375 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-26

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ