ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗИНГУ ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • В. B. Красношапка
  • Ольга Вікторівна Голобородько

Ключові слова:

основні засоби, оновлення основних засобів, технологічні уклади, промислове підприємство, лізинг, фінансовий лізинг, інвестиції

Анотація

В статті розглядаються особливості сучасного стану українського промислового потенціалу, забезпечення максимально ефективного використання наявного промислового потенціалу. Також приділено увагу проблемі оновлення основних засобів промислових підприємств, основним факторам, що стоїть на перешкоді впровадження передових технологій та оновлення основних засобів. Розглянуто альтернативи для вирішення проблеми фінансування проектів з оновлення основних засобів. Визначення особливостей і переваг лізингу, як інструменту фінансування проектів. Аналізуються проблеми ефективного використання виробничих потужностей та їх оновлення на промислових підприємствах і можливості використання лізингу, як інструменту для оновлення виробничих потужностей. Визначаються основні переваги лізингу як інструменту інноваційного переоснащення підприємства та аналіз портфеля лізингових компаній за видами активів, що надаються в лізинг.

Біографія автора

В. B. Красношапка

 

 

Посилання

Єрохін С.А., 2005. Трансформаційний процес та його структуризація . Актуальні проблеми економіки. Тернопіль.

Красношапка В.В., Ключнікова М.В., 2013. Проблеми економічного розвитку України у контексті технологічних укладів.Науковий журнал: науково-технічна інформація.Київ, № 1.

Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 р. № 1381 – ІУ.

Господарський кодекс України (витяг) від 16.01.2003 р. № 436 – ІУ.

Волошина Н.А., Гірна В.В.,2010.Аналіз процесів відтворення основного капіталу в Україні. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Економічні науки (Вісник ДДФА: Економічні науки) –- № 1.

Колесник І.В.,2005. Фінансовий лізинг як форма нагромадження капіталу в умовах трансформаційної економіки: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01. Донецьк, 16 с.

Кленін О.В.,2006. Ефективність відтворення основного капіталу підприємств: монографія .НАН України. Ін-т економіки промисловості. Донецьк,196 с.

Денисюк О. М.,2015. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів на підприємствах машинобудівної галузі вінницької області Ефективна економіка. Вінниця, Вип. №9.

Притула А.І.,2015. Роль амортизаційної політики у відтворенні основних засобів промислових підприємств України. Глобальні та національні проблеми економіки.Харків, Вип. №8,С. 588-593.

Державний комітет статистики України.Офіційний сайт. Доступно: www.ukrstat.gov.ua

Основні засоби України / відп. за вип. І.С. Петренко, 2015. Статистичний бюлетень. №03.4-22/365-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-04

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ