МІЖНАРОДНЕ ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ: ЗНАЧЕННЯ, ПРИКЛАДИ, НЕДОЛІКИ, ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

Трансфертне ціноутворення, міжнародні компанії, трансфертна ціна, іноземний податковий кредит, ставка податку.

Анотація

Стаття присвячена визначенню сутності, значення, ризиків, недоліків та переваг застосування трансфертного ціноутворення компаніями, що здійснюють свою діяльність на міжнародному ринку. На основі аналізу останніх наукових досліджень визначено, що трансфертне ціноутворення представляє собою встановлення ціни на товари та послуги, що продаються між контрольованими (або пов'язаними) юридичними особами в межах підприємства. На основі наведених прикладів досвіду таких корпорацій, як Microsoft та Google, ідентифіковано переваги та недоліки, ризики і загрози застосування трансфертного ціноутворення. Серед основних переваг для підприємств визначено зменшення митних витрат та зменшення видатків на сплату податків. Серед недоліків – можливі розбіжності в управлінні між різними підрозділами корпорації, складність в оцінці цінової політики та  додаткові витрати. Визначено, що основні ризики для компаній полягають у взаємовідносинах з державними регулюючими органами, що мають на меті боротьбу з контрольованими операціями. Встановлено, що трансфертне ціноутворення, незважаючи на можливі ризики та недоліки, і надалі буде залишатись одним з інструментів фінансового механізму міжнародних корпорацій. 

Посилання

Офіційний портал Державної фіскальної служби України / електронний доступ: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/transfertne-tsinoutvorennya/

Савченко Т.Г. Трансфертне ціноутворення як інструмент забезпечення внутрішньобанківської рівноваги / Економічний простір № 39, 2010, c. 145-165.

Бегунц А.О. Государственное регулирование трансфертного ценообразования в системе транснациональных корпораций: Дис.. канд. экон. Наук / Харьковский национальный ун-т им. В.Н. Каразина, 2006, c. 239.

Henshall J. (2016), Global Transfer Pricing: Principles and Practice: Third Edition, Bloomsbury Proffesional., Elsevier Inc, pp. 522-534.

OECD Observer Magazine (2008), Transfer pricing: Keeping it at arm’s length, available at: http://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/670/Transfer_pricing:_Keeping_it_at_arms_length.html (accessed 3 July 2008).

Transfer Pricing Technical Assistance (2011), Global Tax Simplification Program, Presentation given by Rajul Awasthi, available at: www.taxcompact.net (accessed 24 February 2011).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-28

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ