Методичне забезпечення оцінки управління виробничою діяльністю підприємства

Автор(и)

  • В.П. Мартиненко
  • Ольга Анатоліївна Гальчик Київський Політехнічний Інститут Ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

Ключові слова:

виробнича діяльність, показники оцінки, ефективність, ринкове середовище.

Анотація

В  статті головна увага приділена оцінці управління виробничою діяльністю підприємства. В процесі дослідження визначено ряд напрямів оцінки ефективності управління виробничою діяльністю: управління щодо використання основних виробничих фондів, трудових і матеріальних ресурсів,   оборотних активів, а також здатність підприємства отримувати достатній прибуток.

  Ефективності використання основних виробничих фондів пропонується визначити за допомогою таких показників як фондовіддача, фондомісткість, коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання обладнання. Ефективність використання трудових ресурсів можна визначити шляхом розрахунку продуктивності праці, трудомісткості продукції, виробітку, коефіцієнтів організації робочих місць, стабільності кадрів, плинності кадрів. Рівень ефективності використання матеріальних ресурсів запропоновано визначати такими показниками як матеріаломісткість продукції та матеріаловіддача. Оцінити організацію  використання оборотних активів пропонується через розрахунок коефіцієнта оборотності оборотних коштів, коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнта оборотності матеріальних запасів, показника відносного вивільнення оборотних коштів. Оскільки рентабельність можна розглядати як один із критеріїв якості управління саме виробничою діяльністю, для оцінки управління запропоновано використання наступних показників рентабельності: коефіцієнти рентабельності активів, основних фондів, власного капіталу, продажів, діяльності,  продукції.

 Розрахунок даних показників дозволить в досить короткі терміни визначити наскільки ефективне управління виробничою діяльністю промислового підприємства і прийняти відповідне управлінське рішення щодо його успішного функціонування.

Посилання

Андрійчук В. Г. Оцінка макро- і мікропараметрів економіки в контексті продовольчої безпеки України // Економіка АПК. — 2001. — № 5. — С. 61—65.

Дем’яненко С. І. Менеджмент виробничих витрат. — К.: КНЕУ, 1998. — 264 с.Економіка підприємства. — К.: КНЕУ, 2001. — 528 с.

Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств / М. Я. Коробов. Навч. посіб. 2-ге вид.,стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 378 с.

Базилінcькa O.Я. Фінансовий аналіз: теoрія тa прaктикa: [навч. посібник] / O.Я. Бaзілінcькa. – 2-ге вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 398 c

Довбня С.Б. Методичні особливості показників рентабельності та розробка їх класифікації / С.Б. Довбня, О.Г. Пендик // Молодий вчений. – 2014. – № 5. – С. 94–97.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-28

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ