МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Василь Петрович Мартиненко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • Ірина Володимирівна Манько КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

Ключові слова:

управління, маркетингова діяльність, фармацевтичне підприємство, маркетингові комунікації, споживачі, просування, лікарські засоби

Анотація

Стаття присвячена дослідженню маркетингових комунікацій в управлінні маркетинговою діяльністю фармацевтичних підприємств. Визначено найпоширеніші канали комунікації підприємств фармацевтичної галузі. Висвітлено характерні риси таких каналів доведення інформації до споживачів, як використання медичних представників, реклама, участь у виставках, ярмарках. Виявлено відмінності у використанні заходів промоції щодо рецептурних та безрецептурних препаратів. Визначено основні тенденції використання заходів маркетингової комунікації на вітчизняному фармацевтичному ринку. Виявлено, що правильно застосований комплекс маркетингових комунікацій допомагає підприємству забезпечити інформацією споживачів про підприємство та його продукцію, коригувати свою діяльність згідно змін вимог покупців, здійснювати швидке реагування на зміни в ринковому середовищі, сформувати високий постійний рівень продажу, створити позитивний імідж підприємства. Дане дослідження може бути корисним керівникам підприємств фармацевтичної галузі, медичним представникам лікарських препаратів і фармацевтам.

Посилання

Мнушко З. М., Діхтярьова Н. М., 2010. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч. II. Маркетинг у фармації: підруч. для студ. вищ. навч. закладів. Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 512 с. URL: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1620 [Дата звернення 20 Листопад 2018].

Громовик Б.Л., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р., 2004. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади. Вінниця: Нова книга, С. 255-256.

Просування лікарських засобів. URL: https://www.krka.biz/ua/robota-v-krka/karyera-v-krka/napriamki-diialnosti/prodazhi/ [Дата звернення 20 Листопад 2018].

Кулик Ю.О., Кухленко О.В., 2014. Виставки та ярмарки як інструмент маркетингвох комунікації. Формування ринкових відносин в Україні. №12 (163). URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=frvu_2014_12_35 [Дата звернення 20 Листопад 2018].

Міжнародна медична виставка Public Health. URL: http://publichealth.com.ua/uk-UA [Дата звернення 20 Листопад 2018].

Дмитрик Є.О., 2018. Промоция лекарственных средств «Еженедельник АПТЕКА». № 10 (1131) 12 березня. URL: https://www.apteka.ua/article/448662 [Дата звернення 21 Листопад 2018].

Кирсанов Д.Н., 2018. Реклама лекарственных средств «Еженедельник

АПТЕКА». № 12 (1133) 26 березня 2. URL: https://www.apteka.ua/article/451486 [Дата звернення 21 Листопад 2018].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-28

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ