ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Ірина Миколаївна Манаєнко, Тетяна Володимирівна Загорулько

Анотація


Стаття присвячена дослідженню агропромислового комплексу України як важливої галузі народного господарства. Розглянуто вплив АПК на соціально-економічне становище суспільства та держави, його роль, сучасний стан та ключові тенденції. Проаналізовано галузі АПК України, їхні складові та статистичні дані за останній період часу. Показано, як  комплекс неминуче стає рушійною силою української економіки, чому в нього треба інвестувати, скільки грошей агропромислова галузь приносить Україні і що приваблює, а що відлякує іноземних інвесторів. Визначено основні проблеми, які гальмують результативність АПК  та способи їх подолання. Акцентування уваги на пріоритетних напрямках розвитку АПК в сучасних умовах та значенні в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави, насамперед, у період входження України до європейського співтовариства і посилення глобалізаційних процесів. Вказано важливе значення динамічного та сталого розвитку АПК України та провідну роль держави у захисті вітчизняного АПК.


Ключові слова


структура АПК; сільське господарство; інвестиції; державна підтримка; проблеми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Agriculture in September 2018 (2018) available at: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=en-UA&id=db5a536e-afd6-41b9-9e38-8034cb9fbc93&title=SilskeGospodarstvo-Pidsumki2017-Roku

Gonta I. (2017) Agribusiness in Ukraine: how everything works and how much money brings, available at: https://ckp.in.ua/business/15369

Bondarevskaya K. (2014) Trends in Agrarian Sector Development in the Country's Economy / K. Bondarevskaya // Economy of the agroindustrial complex. , available at: http://eapk.org.ua/contents/2014/11/36.

Problems and prospects of development of agroindustrial complex in the conditions of globalization, available at: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2643

The State Fiscal Service of Ukraine, available at: http://sfs.gov.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державна фіскальна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/

2. Гонта І. (2017) Агробізнес в Україні: як усе працює і скільки грошей приносить [Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://ckp.in.ua/business/15369

3. Сільське господарство у вересні 2018 року [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=db5a536e-afd6-41b9-9e38-8034cb9fbc93&title=SilskeGospodarstvo-Pidsumki2017-Roku

4. Проблеми та перспективи розвитку АПК в умовах глобалізації [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2643

5. Бондаревська К. Тенденції розвитку аграрного сектору економіки країни [Електронний ресурс] / К. Бондаревська // Економіка АПК. – 2014. – Режим доступу: http://eapk.org.ua/contents/2014/11/36.

Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.