Теоретично-методичні підходи до удосконалення економічного механізму діяльності газотранспортного підприємства

Автор(и)

  • Олена Антонівна Зінченко ДВНЗ «Криворізький національний університет», економічний факультет, кафедра ФСГІР,
  • P. В. Короленко
  • Дмитро Зінченко

Ключові слова:

газотранспортна система, газотранспортне підприємство, галузеві особливості, специфіка функціонування, економічний механізм, фінансовий механізм, управління

Анотація

В статті наведено теоретико- методичні підходи до  визначення сутності економічного та фінансового механізмів діяльності підприємства.

Розглянуто наукові підходи до визначення стану розвитку газотранспортних підприємств України. Здійснено короткий огляд заходів, що здійснюються для активізації та регулювання діяльності  газотранспортних підприємств України.

Наведене авторське бачення системи взаємного впливу і взаємної залежності економічного та фінансового механізму діяльності підприємства. Визначено, що економіко-фінансовий механізм являє собою систему економіко-фінансових відносин, процесів які включають форми, способи, економічні методи, інструменти впливу на економічні відносини в частині їх фінансової складової, що безпосередньо пов’язано із економіко-фінансовим становищем діяльності підприємства.

В ході дослідження використано такі загальнонаукові методи дослідження:системний, графічний, теоретичного обособлення.

Посилання

Про засади функціонування ринку природного газу. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2467-17.

Стан реформування газотранспортної системи. URL: www.kmu.gov.ua/storage/app/imported_content/news/doc_250126417.

Кодекс газотранспортної системи. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15 (затверджений Постановою 30.09.2015 № 2493).

Москаленко В. П., Шипрунова О. В. Фінансово-економічний механізм промислового підприємства. Суми : Довкілля, 2003. 176 с.

Хлобистов Є. В. Фінансові механізми екологічної політики. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. / голов. ред. О. П. Степанов. К.: НАНУ, 2004. С. 744–752.

Кульман Анри. Экономические механизмы. М.: Прогресс-Универс, 1993. 192 с.

Ферианц Ян. Хозяйственный механизм и экономия времени. М.: Экономика, 1987. 191 с.

Опарін В. М. Фінанси : навч. посіб. 2-ге вид., доп. і переробл. К.: КНЕУ, 2002. 240 с.

Ковалюк О. М. Методологічні основи фінансового механізму. Фінанси України. 2003. № 4. С 51-59.

Фінанси підприємств : підруч. А. М. Поддєрьогін та ін. К.: КНЕУ, 2013. 519 с.

Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент. К.: ЦУЛ, 2002. 496 с.

Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси : навч. посіб. К.: Атіка, 2004. 368 с.

Буряковский В. В., Кармазин В. Я., Каламбет С .В. Финансы предприятий: учебное пособие. Днепропетровск, 1998. 614 с.

Захарчин Г. М. Основи підприємництва: навч. посіб. К.: Знання, 2008. 437 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-28

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ