ПРИРОДА ТА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Оксана Петрівна Кавтиш НТУУ "КПІ", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4304-5220
  • Богдан Володимирович Дергалюк КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

Ключові слова:

економічний потенціал, управління, структура, ресурси, можливості, здатності, компетенції, бізнес-процеси

Анотація

У дослідженні проаналізовано природу та структуру економічного потенціалу торговельних підприємств як об’єкту управління. Обґрунтовано, що поняття «економічний потенціал торговельних підприємств» формується шляхом логічного взаємоузгодження понять «ресурси», «можливості», «здатності» та дозволяє з нових позицій розкривати функціональну роль торговельних підприємств у процесі суспільного відтворення, аналізувати структуру їх бізнес-процесів, цілі і завдання,  також інструментарій їх досягнення. Виявлено, що в сучасних умовах структуру економічного потенціалу доцільно розглядати через ресурсно-функціональний підхід. Доведено, що для підвищення ефективності управління економічним потенціалом торговельних підприємств його природа та структура мають уточнюватись шляхом одночасного використання як основи, з однієї сторони, функцій торговельних підприємств у процесі суспільного відтворення і загальних функцій підприємств, а з іншої, додаткових характеристик (виду торговельної діяльності, етапу життєвого циклу, масштабів діяльності, ступеню та характеру інтеграційних зав’язків, типу ринку, рівнів спеціалізації і кооперування тощо)

Посилання

Коваль Л.В. (2010) 'Економічний потенціал підприємства: сутність та структура', Lviv Polytechnic National University Institutional Repository, с. 59-65 [Online]. Available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/11340/1/11.pdf

Педченко Н.С. (2011) 'Концептуальні підходи до формування і використання потенціалу в системі стратегічного управління ', Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, Ч. 1, 6 (51), с. 220-228 [Online]. Available at: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/viewFile/137/139

Краснокутська Н.С. (2012) Управління потенціалом торговельного підприємства : монографія , Харків: Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі.

Отенко И.П. (2006) Стратегическое управление потенциалом предприятия: науч. издание, Харьков: Изд. ХНЕУ.

Сирветник-Царій В.В. (2014) 'Дослідження складу економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації ', Маркетинг і менеджмент інновацій, 2, с. 250-258 [Online]. Available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2014_2_250_258.pdf

Академічний тлумачний словник. [Online]. Available at: http://sum.in.ua/s/resurs

(2002) Філософський енциклопедичний словник, Національна академія наук України, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ: Абрис.

Федонін О.С. (2003) Потенціал підприємства : формування та оцінка : навч. посіб. , Київ: КНЕУ.

Бозуленко О.Ю. (2015) 'Дефініція поняття торговельне підприємство ', Економічний аналіз, Т. 19 (2), с. 20-25 [Online]. Available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/viewFile/731/pdf_367

Ільчук О.О./Львівська комерційна академія (2010) Стратегічне управління економічним потенціалом торговельного підприємства: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг). , Львів: Львівська комерційна академія.

Ареф’єва О.В., Корєнков О.В. (2004) Управління потенціалом розвитку промислових підприємств : монографія , Київ: ГРОТ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-28

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ