Зарубіжний і вітчизняний досвід оцінки фінансової стійкості підприємства на прикладі ПрАТ «Фармацевтична фірма Дарниця»

Олексій Сергійович Хринюк, Віта Олександрівна Крижня

Анотація


У статті визначено п’ять найбільш розповсюджених математичних методів оцінки фінансової стійкості підприємства зарубіжних та вітчизняних авторів. Авторами вибрано моделі А.Матвійчука, О.Зайцевої, В.Мартиненка, Е. Альтмана та Р.Ліса. Апробація вказаних методів проведена на прикладі ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» за останні п’ять  років. У роботі авторами визначено доцільність застосування кожного методу для підприємств фармацевтичної галузі на прикладі ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». На основі апробації вказаних методів на прикладі ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» визначено, що модель Е. Альтмана не відображає реального фінансового стану, а от моделі Матвійчука, О.Зайцевої, В.Мартиненка та Р.Ліса є адекватними для оцінки фінансової стійкості підприємств фармацевтичної галузі, проте у моделі Зайцевої та Ліса при оцінці показників враховуються кредитні кошти, а в ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» їх немає, тому результати є дещо  нечіткими

Ключові слова


фінансова стійкість; оцінка; моделі; фармацевтична галузь

Повний текст:

PDF

Посилання


Matviychuk A(2005) Analysis and forecasting of financial and economic systems development using fuzzy logic: monograph – K.: CNL

Annual financial statements JSC «Darnitsa» available at http://www.darnitsa.ua/ru/reports

Zaitseva O(2004) Anticrisis management of the enterprise: theory and practice: study method M.: International Academy of Assessment and Consulting

Martynenko V.(2006) Strategy of viability of industrial enterprises: monograph.: Center for teaching. L-ry

Altman E. (1968) Financial Rations, Discriminent Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy Vol. 23. – No. 4. 6. Model of Lis available at http://afdanalyse.ru/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Матвійчук А. В. Аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем із використанням нечіткої логіки : монографія / А. В. Матвійчук. – К. : ЦНЛ, 2005

 

2. Річна фінансова звітність ПрАт «Дарниця» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.darnitsa.ua/ru/reports

 

3. Зайцева О.П. Антикризисное управление предприятием: теория и практика : учеб.пособ. / Н. А. Зайцева. – М. : Международная академия оценки и консалтинга, 2004. – 179 с.

 

4. Мартиненко В. П. Стратегіяжиттєздатностіпромисловихпідприємств : монографія / В. П. Мартиненко. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 328 с.

 

5. Альтман Е.І., Фінансові показники, дискримінаційний аналіз та прогноз корпоративного банкрутства / Е.І. Альтман // Фінансовий журнал – 1968. – Вип. 23, № 4. – с. 589-609. 6. Модель Лиса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://afdanalyse.ru/

Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.