УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

О.А. Підлісна, Х. М. А. Саліх

Анотація


У статті виконано теоретичний аналіз економічної сутності прибутковості підприємств у сучасних умовах господарювання. Показано, що поняття прибутку в міру розвитку економічної теорії постійно змінювалося і ускладнювалося. Аналіз сучасної економічної літератури також свідчить про відсутність єдиного розуміння поняття прибутку.

В умовах ринкових відносин головним критерієм оцінки ефективності діяльності будь-якого підприємства є його прибутковість і рентабельність. Зазначено, що практика зарубіжних підприємств збагачена багатьма методиками аналізу фінансових результаті і формує истему додаткових показників оцінки прибутковості підприємств, таких як номінальний прибуток, реальний прибуток, мінімальний прибуток, недоотриманий прибуток а також потік готівки, валове і чисте самофінансування. В умовах швидкого розвитку науки і технологій, автоматизації та контролю процесу, поширення Internet технологій сформована нова система  інструментів, які на різних етапах розвитку світової економіки дозволяють отримувати прибуток за навіть несприятливих зовнішніх умов

У роботі визначено фактори впливу на прибутковість підприємств та обґрунтовано управління ними з використанням факторної моделі розвитку. Визначено заходи для підвищення рівня прибутковості підприємств та послідовність їх впровадження.


Ключові слова


прибуток; прибутковість підприємства; фактори впливу на прибутковість підприємства; заходи підвищення прибутковості підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Дзюбенко Л. М (2000) Методологічні особливості планування прибутковості підприємства, Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник, № 8, С. 135—139.

Омельченко К. Ю. (2007) Фактори, що впливають на величину прибутку виробничих підприємств .Наук. праці Нац. ун-ту харч. технологій, № 20,. С. 93–94.

Огійчук М. Ф. (2009) Суть прибутку та підходи до методики його визначення. Економіка АПК, № 6,.С. 31–45.

Гудак В.В. (2011) Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарського виробництва: суть та особливості. Сталий розвиток економіки, № 2, С. 73-77.

Жарикова Л. А. (2008) Бухгалтерский учёт зарубежных странах : учеб. пособие. Тамбов: Тамб. гос. техн. ун-т.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.