ДІАГНОСТУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АТ «ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД» З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Автор(и)

  • Н.Л. Кузьмінська
  • О.О. Личак

Ключові слова:

ризики фінансової діяльності, фінансова криза, діагностика фінансового стану, ймовірність банкрутства

Анотація

Стаття присвячена систематизації підходів до діагностики фінансового стану підприємства. Застосування даного комплексного підходу дозволяє виявити перші ознаки фінансової кризи на підприємстві шляхом визначення типу фінансової стійкості та рівня платоспроможності. Здійснено постановку проблеми та аналіз останніх наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених за даною тематикою. Актуалізовано необхідність діагностування фінансового стану задля запобігання банкрутства та ліквідації підприємства. На прикладі підприємства машинобудівної галузі АТ «Харківський тракторний завод» проведено структурний аналіз балансу для визначення типу фінансової стійкості. За допомогою методу коефіцієнтів оцінено рівень платоспроможності підприємства. Проведено оцінку результатів і зроблено висновки щодо фінансового стану підприємства на основі здійсненої діагностики. Це являється базою для подальшої оцінки ймовірності банкрутства.

Посилання

Азаренкова Г. М.Фінанси підприємств : навч. посібник [для самост. вивч. дисципліни]. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. - 3-тє вид., виправл. і доп. - К. : Знання-Прес, 2009. - 299 с. - ISBN 978-966-311-073-8.

Чорновіл І. А. Сутнісна характеристика кризи підприємства та причини її виникнення / І. А. Чорновіл // Вісник Хмельницького національного університету – 2011. – № 2, Т.1 – С. 13.

Штангерт А. М. Антикризове управління підприємством: Підручник / А. М. Штангерт – Львів: Українська академія друкарства, 2008. – 396 с

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України, 2017. [online] (Останнє оновлення 27 Квітень 2018) Доступно:< https://smida.gov.ua/>

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-28

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ