ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

економічна безпека, організаційно-економічний механізм, система, транспортне підприємство, розвиток, ефективність, ресурсомісткість.

Анотація

В статті об’єктом дослідження виступає система економічної безпеки, при цьому автор сконцентрувала дослідження на розробці організаційно-економічного механізму розвитку системи економічної безпеки транспортного підприємства. Під організаційно-економічним механізмом розвитку  економічної безпеки слід розуміти послідовність заходів з нарощування рівня та удосконалення системи економічної безпеки, що зумовлена сукупністю взаємозалежних елементів та етапів, сформованих спрямованістю  розвитку та змінами середовища. При формалізації механізму  важливо визначити напрями взаємодії основних елементів та окреслити їх основні управлінські функції. Для забезпечення розвитку системи економічної безпеки необхідно узгоджувати і ресурсомісткість, і ефективність, і рівень безпеки. Управління формуванням та реалізацією механізму ґрунтується на послідовності процесів, що поетапно розкривають характер впливів середовища, взаємодію підсистем економічної безпеки, застосування методичного інструментарію при зниженні ресурсомісткості та нарощуванні ефективності й профілю економічною безпеки. Механізм дозволяє здійснювати управління економічною безпекою транспортного підприємства з урахуванням  спрямований на досягнення такого стану, за якого будь-які загрози вчасно виявлятимуться та ліквідуватимуться з мінімальними витратами, досягатиметься найвищий рівень виконання і реалізації стратегій розвитку транспортного підприємства

Посилання

Ареф’єва О.В., Кузенко Т.Б. Планування економічної безпеки підприємств: монографія. К., 2004. 172 с.

Гончаров Г.О. Теоретичні та практичні основи вдосконалення системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні: Монографія. Полтава, 2014. 332 с.

Кавун С.В., Пилипенко А.А., Ріпка Д.О. Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації. Х., 2013. 364

Мунтіян В.І. Економічна безпека України. К.,1999. 462 с.

Зеркалов Д.В. Экономическая безопасность: Монография. – К.: Основа, 2011. 586 с.

Мізюк В.В. Економічний механізм забезпечення авіаційної безпеки авіатранспортних підприємств: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04.. К.:НАУ, 2011. 193 с.

Аверічев І.М. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств водного транспорту: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04.. К.:КДАВТ ім. гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного, 2015. 214 с.

Бондаренко О.М. Оцінка економічної безпеки авіакомпаній: дис. … канд. екон. наук: 08.07.04 К., 2004. 177 с.

Пономарьов В.П. Формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / В.П. Пономарьов; Східноукр. держ. ун-т. Луганськ, 2000. 27 с

Пожуєва Т.О. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Економічний форум. 2011. №2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Ekfor/ 2011_2/40.pdf

Гуцалюк О.М., Череватенко В.А. Корпоративні механізми забезпечення економічної безпеки великомасштабних економіко-виробничих систем// Актуальні проблеми економіки. №6(192), 2017. С. 61-71

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-28

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ