ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «АГРОТЕХCОЮЗ»)

Автор(и)

Ключові слова:

економічний потенціал, банкрутство, криза, фінансовий стан, підприємство.

Анотація

У статті проаналізовано особливості застосування методик оцінки ймовірності банкрутства для експрес-діагностики та аналізу економічного потенціалу підприємства. Доведено, шо оцінка ймовірності банкрутства є важливою частиною не лише аналізу фінансового стану підприємства, а і загальних результатів використання його економічного потенціалу, оскільки дозволяє виявити ознаки неспроможності вести ефективну господарську діяльність ще до її настання і розробити заходи щодо запобігання банкрутству. Обґрунтовано необхідність у процесі застосування методик оцінки імовірності банкрутства враховувати галузеву специфіку діяльності підприємств, ринкову ситуацію з метою отримання однозначних та обґрунтованих результатів.  Апробацію теоретичних положень дослідження здійснено на прикладі ТОВ «Агротехсоюз». Виявлено чинники негативного впливу на економічний потенціал обраного підприємства та рекомендовано розробляти заходи щодо підвищення ефективності фінансового управління,  застосовувати системну оцінки фінансового стану та інших параметрів впливу на економічний потенціал підприємства, більш комплексно аналізувати фінансові наслідки прийнятих рішень щодо управління економічним потенціалом підприємства.

Посилання

Тюленєва Ю.В., Ліннік І.М. / КПІ ім. Ігоря Сікорського (2016) 'Вибір та обґрунтування системи показників для оцінки ефективності діяльності', Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки», Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського .

Маслак О.І., Безручко О.О. (2013) 'Особливості оцінювання економічного потенціалупідприємства в умовах циклічних коливань', Вісник соціально-економічних досліджень, випуск 1(48), С. 121-127.

Погребняк А.Ю. (2014) 'Порівняльний аналіз оцінки методик імовірності банкрутства в системі антикризового управління на підприємстві ', Бізнес Інформ, (7), pp. 344-352 [Online]. Available at: http://www.business-inform.net/main/

Матвійчук А.В. (2013) 'Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств ', Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці: науково-аналітичний журнал, (2), С. 71-118.

Мартиненко В.П. (2006) Стратегія життєздатності підприємств промисловості , Київ: Центр навчальної літератури.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-28

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ