Гармонізація вітчизняної системи бухгалтерського обліку основних засобів з міжнародними стандартами В умовах посилення Євроінтеграційних процесів

Автор(и)

  • Алла Гречко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Ключові слова:

бухгалтерська та фінансова звітність, стандарти бухгалтерського обліку, основні засоби

Анотація

В статті проаналізовано ключові засади обліку основних засобів на вітчизняних підприємствах у відповідності до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Систематизовано підходи до визначення категорії основних засобів, їх складу, методики визначення первісної вартості, а також інших видів вартості (ліквідаційної, чистої вартості реалізації, вартості, що амортизується, залишкової та переоціненої вартості) та нарахування амортизації основних засобів у відповідності до міжнародних та вітчизняних бухгалтерських стандартів. Визначено основні відмінності в категоріальному апараті та принципах побудови бухгалтерського обліку за вітчизняною та міжнародною системою. Обґрунтовано необхідність впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах, а також необхідність посилення процесу адаптації вітчизняних підприємств до міжнародної системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Також, автором проведено аналіз законодавчих змін, що стосуються бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема в питанні встановлення критеріїв необхідних для визначення розміру підприємства.

Посилання

1.Верховна рада України (2018) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності,, Available at: (Accessed: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010 ).

2. Верховна рада України (2018) Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, МСФЗ для МСП, включаючи МСБО та тлумачення КТМФЗ, ПКТ), Available at:(Accessed: https://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/mizhnarodni-standarti-bukhgalterskogo-obliku-ta-finansovoji-zvitnosti?app_id=24).

3. Верховна рада України (2018) Обов’язковий перехід на МСФЗ. Якпідготуватися великому бізнесу, Available at: (Accessed: мhttps://www.ey.com/ua/uk/newsroom/pr-activities/articles/ey-article-rabtsun-kateryna-14-november-2017).

4. Міжнародні стандарти (2018), Available at: (Accessed: https://dtkt.com.ua/show/0sid0192.html ).

5. Кузнецова С. О., Чернікова І. Б. (2016) Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навч. посіб. , Харків: Видавництво «Лідер».

6. Лучко М. Р., Бенько І. Д. (2016) Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. , Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ.

7. Верховна Рада України (2018) Закон України «Про внесення змін до Закону України»Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень»., Available at: (Accessed: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19).

8. Верховна Рада України (2018) П(С)БО 7, Available at: (Accessed: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00).

9. Верховна Рада України (2018) МСБО 16, Available at: (Accessed: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014).

10. Верховна Рада України (2018) МСФЗ 5, Available at: (Accessed: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ