№ 18 (2016)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор: Круш П.В.

Співголова: Гавриш О.А.

Члени редколегії: Ангелов К.П., Валоух П., Войтко С.В., Зозульов О.В., Крейдич І.М., Кураташвілі Альфред Анзорович, Малий І.Й., Маляренко А.Д., Мартиненко В.П., Марченко В.М., Мітенков М.В., Смоляр Л.Г., Солнцев С.А., Темічев А.М., Тульчинська С.О., Шегда А.В.

 

Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В.

 

Укладачи: Тюленєва Ю.В., Погребняк А.Ю.

 

Наукове редагування: Круш П.В., Тюленєва Ю.В., Погребняк А.Ю.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ SWOT-АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ І КИТАЄМ PDF
Сергій Васильович Войтко, Марія Кокоруз 5-11
Енергоефективність як драйвер економічного розвитку держави PDF
Сергій Васильович Войтко, Михайло Орестович Круцяк 12-18
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН ІМПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ PDF
Марта Олексіївна Дергалюк 19-24
Форми реалізації соціальної відповідальності в Україні PDF
Валентина Миколаївна Марченко 25-32
Участь України в європейських наукових програмах: тенденції та перспективи PDF
Любов Петрівна Овчарова, Віра Петрівна Бодеко 33-42
Формування попиту на продукцію целюлозно-паперового виробництва PDF
О.А. Підлісна, С.О. Пилипенко 43-47
Еволюція наукових поглядів на сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність» PDF
Анна Юріївна Погребняк, Тетяна Юріївна Хоменко 48-55
ВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ PDF
Світлана Олександрівна Тульчинська, Богдан Петрович Чорній 56-62

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Ірина Віталіївна Макалюк, Ірина Юріївна Бабенко 63-70
Корпоративний сектор і його роль у сфері досліджень і розробок PDF
Любов Петрівна Овчарова, В.П. Бодеко, Ю.В. Хоменко 71-80
ОЦІНЮВАННЯ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ PDF
Євген Олександрович Чайковський 81-88

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Методики оцінювання фінансових ризиків PDF PDF
Петро Васильович Круш, Ю.В. Орлюк 89-94
АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Світлана Олександрівна Тульчинська, Дмитро Владиславович Ліндаєв 95-103
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Василь Петрович Мартиненко, Ірина Леонідівна Кушик 104-109

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ РИНКОВОЇ АДАПТИВНОСТІ ВИДАВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юлія Олегівна Гавриш, Даниїл Дмитрович Змітрович, Анна Дмитрівна Кухарук 110-115
Процес формування товарної стратегії PDF
Анна Державська 116-120
Економічний розвиток підприємства та економічні результати підприємства: взаємозв’язок, особливості оцінки та моделювання PDF
Олена Антонівна Зінченко, Дмитро Сергійович Зінченко 121-127
Роль КСВ у забезпеченні конкурентоспроможності національних підприємств PDF
Оксана Петрівна Кавтиш, Ярослава Григорівна Прокопенко 128-137
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Віталіївна Макалюк, Анна Геннадіївна Гаврилова 138-144
ПРИРОДА ФІРМИ PDF
Анатолій Олексійович Мілай 145-151
Особливості розвитку малого підприємництва в Україні PDF
Тетяна Петрівна Ткаченко, Ірина Ігорівна Коляденко 152-158

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Підходи до управління прибутком підприємства PDF
Наталія Сергіївна Бондаренко, Юлія Валеріївна Тюленева 159-164
Економічна оцінка ефективності підвищення конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств PDF
Юлія Олегівна Гавриш 165-172
ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ “МАМИН ХЛІБ“ PDF
А.В. Гречко, Б. Балагір 173-182
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Надія Сергіївна Дударенко, А.В. Гречко 183-192
Удосконалення збутової політики комерційного підприємства в умовах невизначеності PDF
Богдан Дергалюк, Молоденков Петро 193-198
ОСНОВНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ МПП «ЕРІДОН» PDF
Володимир Вікторович Іванченко, Олена Віталіївна Віталіївна Кривда 199-205
Наукові підходи до визначення структури фінансового потенціалу підприємства PDF
Марина Олександрівна Канар, Оксана Петрівна Кавтиш 206-212
Формування моніторингової системи показників антикризового управління на підприємстві PDF
Володимир Володимирович Красношапка, Вікторія Анатоліївна Бова 213-218
Управління процесом реструктуризації промислового підприємства PDF
Петро Васильович Круш, Руслана Анатоліївна Якименко 219-224
ПРОГРЕСИВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Петрович Василь Мартиненко, Назар Вікторович Легеза 225-229
Систематизація методів аналізу прибутковості підприємства PDF
Валентина Миколаївна Марченко, Катерина Валентинівна Прус 230-235
Діагностика цінової політики PDF
Марина Володимирівна Шашина, Сергій Володимирович Мельник 236-240