Підходи до управління прибутком підприємства

Автор(и)

  • Наталія Сергіївна Бондаренко
  • Юлія Валеріївна Тюленева НТУУ "КПИ" ім. І. Сікорського, ФММ,

Ключові слова:

управління прибутком, підприємство, прибуток підприємства.

Анотація

Розглянуто питання впливу прибутку на стан господарської діяльності підприємства, формування достатніх фінансових ресурсів для його розвитку. Проаналізовано вплив різних факторів на принципи управління прибутком підприємства. Розглянуті комплексний, системний та ситуаційний підходи до управління прибутком підприємства. Показано, що найкращим на даний момент підходом до управління прибутком підприємства є ситуаційний підхід, який враховує використання різних методів управління, диктуються конкретним складом обставин, що впливають на підприємство в даний момент.

Посилання

Блонська; В.І. Вдосконалення формування та використання прибутку підприємства [Текст] / В.І. Блонська; О.І. Вужинська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18.1. – С. 122–128.)

Кузнецов Э.А.; Столбуненко Н.Н. Экономика: Учебное пособие. – Х.: Одиссей; 2003. – 408 с

Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. совет из-ва «Экономика»; Гл. ред. Л.И. Абалкин. – М.: Из-во «Экономика»; 1999. – 1055 с

Аналіз господарської діяльності. / Під ред. Бєлобородової В.А. – К.: Либідь; 1999. – 420с

Бланк; И.А. Управление прибылью [Текст] / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр; 1998. – 544 с

Вачугова Д.Д.. Основи менеджмента2-е вид.; перераб. і доп. – М.: Вища школа. – 376 с. – 2005 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-06

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ