ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ “МАМИН ХЛІБ“

А.В. Гречко, Б. Балагір

Анотація


У статті висвітлено основні поняття ефективності виробничої діяльності підприємства. Проведено комплексний аналіз діяльності ТОВ «Мамин хліб» та наведено основні показники роботи підприємства.

Стаття присвячена дослідженню шляхів підвищення ефективності управління виробничої діяльності підприємства ТОВ «Мамин хліб». Автором було досліджено сутність поняття виробнича діяльність, запропоновано та обгрунтовано основні напрями удосконалення управління ефективністю виробничої діяльності ТОВ «»Мамин хліб».

На основі проведеного комплексного аналізу діяльності ТОВ «Мамин хліб», запропоновано заходи раціональної організації виробництва на підприємстві. Таким чином стаття має практичне значення для вітчизняних підприємств і містить вдосконалення теоретичних розробок з даного напрямку дослідження.


Ключові слова


рентабельність підприємства; управління; виробнича діяльність; ефективність; прибутковість підприємства; шляхи підвищення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Єлісєєва О. К. Методологія управління ефективністю роботи підприємства // Статистика України. – 2004. – № 3. – С. 66-71.

Климаш Н. І. Науково ― теоретичні аспекти сутності понять «ефективність» та «результативність» / Н. І. Климаш // Наукові праці Національного університету харчових технологій. ― 2009. ― № 28. ― С. 124-126.

Кушваха Р.А. Ефективність – одна з найважливіших категорій в економіці та її значення в процесі господарювання / Р.А. Кушваха; О.І. Ященко // Науковий вісник – Львів: Український державний лісотехнічний університет; – 2005. – с.152-158.

Маркіна І. А. Методичні питання ефективності управління / І. А. Маркіна // Фінанси України. – 2000. – № 6. – С. 24–32.

Прядко В. В. Економічна ефективність виробництва: проблеми теорії та методологія управління / В. В. Прядко. ― К. :Наукова думка; 2003. ― 282 с.

Совицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Совицкая. – Минск: Экоперспектива; 2007. – 358 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.