УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Автор(и)

  • Ірина Віталіївна Макалюк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4800-4599
  • Ірина Юріївна Бабенко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Ключові слова:

управління, інвестиційний проект, ризик-менеджмент, оцінка ризиків, мінімізація ризиків

Анотація

Політична та економічна нестабільність в країні зумовлюють необхідність залучення інвестицій, але водночас і підвищують ризики при реалізації інвестиційних проектів.  В статті висвітлюються головні аспекти управління ризиками інвестиційних проектів. Метою статті є обґрунтування теоретико-методологічних засад управління ризиками інвестиційних проектів та надання практичних рекомендацій щодо мінімізації ризиків. Теоретико-методологічну основу дослідженняскладають праці провідних вітчизняних та зарубіжних науковців. У ході дослідження охарактеризовано сутність поняття «ризик інвестиційного проекту». Розглянуто провідні концепції  управління ризиками, зокрема концепцію «колесо ризик менеджменту», та проаналізовано головні їх ознаки. Зазначено кількісні і якісні методи оцінки ризиків інвестиційної діяльності на підприємстві та можливі наслідки їх настання. Наведено методику оцінки інвестиційного проекту за видами ризиків (фінансових, інформаційних, управлінських, правових, ризиків ненадійності учасників інвестиційного проекту). Важливе місце займає аналіз шляхів мінімізації ризиків інвестиційних проектів на базі попередніх досліджень вчених різних країн. Встановлено, що для недопущення виникнення ризиків інвестиційні проекти повинні забезпечуватися «дорожньою картою», яка дозволяє максимально оцінити елементи невизначеності, пов’язані з інвестиційним проектом, та визначити заходи для уникнення ризиків. 

Біографії авторів

Ірина Віталіївна Макалюк, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

к.е.н., асистент кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Ірина Юріївна Бабенко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

студентка групи УК-42 факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Посилання

Барташевська Ю. М. Оцінка ризику інвестиційних проектів підприємства в процесі їх реалізації / Ю. М. Барташевська // Європейський вектор економічного розвитку. – 2014. – № 2 (17). – С. 15-21.

Гончаренко О. М. Управління ризиками в процесі реалізації інвестиційного проекту / О. М. Гончаренко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2009. – № 36. – С. 41-45.

Гынгазов Р. П. Социальный всеобуч : учебно-методическое пособие / Н. П. Гынгазов, А. В. Ковалев. – М. : «Дашков и Ко», 2010. – 70 с.

Конєва І. І. Методи управління інвестиційними ризиками в Україні / І. І. Конєва // Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сільського господарства ім. П. Василенка. Серія: «Економічні науки». – 2013. – № 1 (38). – С. 161-167.

Кричевский Н. А. Страхование инвестиций : учеб. пособие. – М. : «Дашков и Ко», 2005. – 256 с.

Офіційний сайт Бостонської консалтингової групи [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bcg.com/expertise_impact/capabilities/risk_management/ impactstorydetail.aspx?id=tcm:12-88755&practicearea=risk+management.

Офіційний сайт FTSE Group (Financial Times Stock Exchange) [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ftse.com/index.jsp.

Rickey B. Best to borrow. A charity guide to social investment [Electronic resourse] / B. Rickey, I. Joy, S. Hedley. — November 2011. – 31 p. – Access mode : http://www.foundationscotland.org.uk/media/8506/Best_to_borrow_A_charity-guide_to_social_ investment%5B1%5D.pdf.

Banking on Sustainability. Financing Environmental and Social Opportunities in Emerging Markets. IFC, Washington. P. 11. [Electronic resourse]. – Access mode : http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Risk+Managemer

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-03

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ