ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ РИНКОВОЇ АДАПТИВНОСТІ ВИДАВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

адаптивність підприємства, видавниче підприємство, конкурентні переваги, конкурентоспроможність підприємства, екологізація економіки, сталий розвиток.

Анотація

Статтю присвячено розвитку наукових положень щодо забезпечення адаптивності видавничих підприємств в умовах постійних змін ринкового середовища та розвитку цифрових товарів-замінників. Проаналізовано деякі з наявних трактувань сутності поняття «адаптивність підприємства», узагальнено їх зміст. Визначено, що об’єктивність трактування адаптивності та результатів оцінювання її рівня залежить від розуміння специфіки діяльності суб’єктів господарювання. Узагальнено особливості та проблеми ведення видавничої діяльності, конкретизовано перешкоди, котрі виникають у процесі формування конкурентних переваг видавництв. Зосереджено увагу на важливості дотримання підприємствами видавничо-поліграфічного комплексу принципів екологізації економіки та положень концепції сталого   розвитку суспільства у процесі формування їх конкурентоспроможності. Сформульовано авторське визначення поняття «адаптивність підприємства», котре поряд із тактичними перевагами враховує важливість стратегічних можливостей підприємства функціонувати у нестабільному ринковому середовищі.

Біографії авторів

Юлія Олегівна Гавриш, НТУУ "КПІ"

Аспірант каф. промислового маркетингу

Даниїл Дмитрович Змітрович, НТУУ "КПІ"

Студент факультету менеджменту та маркетингу, гр. УМ-61м

Анна Дмитрівна Кухарук, НТУУ "КПІ"

Доцент кафедри міжнародної економіки

Посилання

Строкович Г. В. Адаптивність як основа довгострокового функціонування підприємства / Г. В. Строкович // Вчені записки ХГУ «НУА». Сер. : Соціально-економічні та правові проблеми соціуму. – 2013. – Т. 19. – С. 347–354.

Отенко І. П. Валідізація адаптивності процесів розвитку підприємства / І. П. Отенко, Т. В. Олійник // Научный журнал «Культура народов Причерноморья» : Сер. Экономические науки. – 2011. – № 215. – С. 96–99.

Ячменьова В. М. Сутність понять «адаптація» та «адаптивність» / В. М. Ячменьова, З. О. Османова // Проблеми економіки та управління : зб. наук. пр. – 2010. – № 684. – С. 346–353.

Турко М. О. Теоретичні підходи до визначення категорії «економічна адаптивність підприємства» / Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 6. – Т. 1. – С. 38–41.

Довгань Л. Є. Стратегічні проблеми підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища / Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько // Матер. III Міжнар. наук.-прак. конф. «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття» (23-24 грудня 2010 року). – [Електронний ресурс]. – URL: http://www.confcontact.com/20101224/3_dovgan.php.

Туниця Т.Ю. Міжнародні аспекти проблем екологізації економіки // Науковий вісник. – Л. : Національний лісотехнічний університет України. – 2005. – Вип. 15.6. – С. 238–242.

Кухарук А. Д. Формування конкурентних переваг підприємства з урахуванням положень концепції сталого розвитку / А. Д. Кухарук, Д. Д. Змітрович // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 15. – Ч. 2. – С. 46–48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-03

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ