РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ SWOT-АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ І КИТАЄМ

Автор(и)

Ключові слова:

Україна, Китай, міжнародна співпраця, SWOT-аналіз

Анотація

Визначено методику SWOT-аналізу як основну наукового дослідження виявленої проблематики. Виділено основні фактори, які мають найбільш вагомий вплив для міжнародної співпраці між Україною та Китаєм. Оцінено на основі компаративного аналізу значні та несуттєві фактори впливу. Здійснено аналіз впливу сформованих груп факторів за елементами SWOT-аналізу. Визначено особливості впливу та вразливості кожного з факторів та груп факторів у цілому. Виявлено характерні особливості впливу окремих факторів на інші з визначеного експертами переліку на основі результатів обробки їх оцінок. Обгрунтовано специфіку впливу груп факторів і виявлено найбільш та найменш впливові фактори за групами SWOT-аналізу. Розраховано взаємний вплив між групами факторів і здійснено опис характеристик впливу. Приведено загальні висновки за результатами наукового дослідження. Надано рекомендації стосовно співпраці між Україною та Китаєм. Зазначено елементи наукової новизни дослідження. Наведено напрями подальших наукових досліджень.

Біографії авторів

Сергій Васильович Войтко, НТУУ «КПІ» Факультет менеджменту та маркетингу кафедра міжнародної економіки

В. о. завідувача кафедри міжнародної економіки, професор

Марія Кокоруз

Студентка 5-го курсу факультету менеджменту і маркетингу кафедри міжнародної економіки групи УСз-51м

Посилання

Гончарук А. Україна-Китай: нереалізовані можливості та невтрачені перспективи / А. Гончарук // Політика і час. – 2008. – № 2. – С. 24-28.

Литвин В. Україна і Китай в історичних зв’язках / В. Литвин // Голос України : газета ВРУ. – 2010. – № 53 (3303). – С. 4-6.

Матусова О. М. Україна в зовнішньоекономічній політиці Китаю / О. М. Матусова, О. В. Гончаров // Сучасні питання економіки і права. – 2011. – Вип. 2. – С. 69-75.

Оніщенко А. В. Україна та Китай: нові реалії та перспективи зовнішньоекономічного співробітництва в ХХІ сторіччі / А. В. Оніщенко // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка / редкол.: В. П. Мікловда (гол. ред.), М. І. Пітюлич, Н. М. Гапак та ін. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2011. – Спецвип. 33. Ч. 2. – С. 205–207.

Павлюк Є. П. Двосторонні відносини України і Китаю / Є. П. Павлюк // Науковий вісник дипломатичної академії України. – К., 2007. – Вип. 7. – С.121-135.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-03

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ