Методики оцінювання фінансових ризиків

Автор(и)

  • Петро Васильович Круш
  • Ю.В. Орлюк

Ключові слова:

ризик, методи оцінки, якісні і кількісні методи

Анотація

Мета даної роботи полягає у визначенні методик оцінювання рівня ризику. У статті досліджено поняття ризику, сфери його існування та розкрито причини його виникнення. Основна увага  приділена різним підходам науковців до визначення методів оцінки рівня ризику.У сучасних кризових умовах господарювання особливої уваги заслуговує процес управління фінансовим ризиком. Власник несе відповідальність за забезпечення адекватної та своєчасної ідентифікації ризику. Чим швидше ризики визначені, тим швидше можуть бути розроблені плани для його пом'якшення або керування ним. Так, на сьогоднішній день виділяють два взаємопов’язані види аналізу ризику: якісний та кількісний. Якісний аналіз передбачає встановлення факторів ризику, етапів на яких він виникає. Даний вид аналізу виступає в якості вихідної інформації для кількісного аналізу, тоді ж як, кількісний аналіз направлений на визначення розмірів індивідуальних ризиків і ризиків підприємства в цілому.

Посилання

Бланк И.А. Управлениефинансовыми рисками / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2005 – 600 с.

Брегін Н.А. Механізм оцінки й управління фінансовими ризиками підприємств / Н.А. Брегін. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2004. –172 с.

Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с.

Камінський А.Б. Концептуальні підходи до вимірювання фінансових ризиків / А.Б. Камінський // Фінанси України – 2006. – № 5. – С. 78–85.

Финансовый менеджмент: теория и практика: [учебник] / Под ред. Е.С. Стояновой; 6-е изд., перераб и доп. – М.: Перспектива, 2010. – 656 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-03

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ