Енергоефективність як драйвер економічного розвитку держави

Автор(и)

  • Сергій Васильович Войтко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Факультет менеджменту та маркетингу кафедра міжнародної економіки, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2488-3210
  • Михайло Орестович Круцяк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Факультет менеджменту та маркетингу кафедра міжнародної економіки, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4437-3346

Ключові слова:

енергоефективність, економіка, ЄС, енергетичні ресурси, сталий розвиток

Анотація

Розглянуто та узагальнено сутність поняття «енергоефективність». Визначено основні відмінності понять «енергоефективність» та «енерго­збереження». Встановлено та доведено, що термін «енергоефективність» слугує якісною характеристикою національної економіки, а «енерго­збереження» — кількісною, що відображає результативність зниження споживання електроенергії на одиницю доданої вартості. Розглянуто досвід країн ЄС у проведенні політики підвищення рівня енергоефективності. Встановлено, що енергетична стратегія Європейського Союзу розкладається на два вектори дії — зовнішній та внутрішній, завдяки чому дійшли висновку про те, що у питаннях енергетичної безпеки, насамперед у сфері зовнішньоекономічної діяльності та імпорту енергоресурсів, нема єдиного спільного бачення вирішення даної проблеми. Такий стан речей обумовлений, у першу чергу, різним рівнем забезпеченості країн ЄС власними енергетичними ресурсами, структурою і масштабами реальних секторів економіки та міжнародною спеціалізацією країн, що відповідно призводить до різного рівня енергоефективності цих країн.

Біографії авторів

Сергій Васильович Войтко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Факультет менеджменту та маркетингу кафедра міжнародної економіки

-       Доктор економічних наук

-       В. о. завідувача кафедри міжнародної економіки, професор

 

Михайло Орестович Круцяк, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Факультет менеджменту та маркетингу кафедра міжнародної економіки

-       Студент 5-го курсу факультету менеджменту і маркетингу кафедри міжнародної економіки групи УСз-51м

Посилання

Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года [Електронний ресурс] // United Nations. – 1979. – Режим доступу до ресурсу : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/abate.pdf.

Мітрахович М. М. Методика розрахунку основних показників енергоефективності підприємства / М. М. Мітрахович, І. С. Герасимчук // Наукоємні технології : Всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2009. – № 3. – С. 93–95.

Микитенко В. Енергоефективність національної економіки: соціально економічні аспекти / В. Микитенко // Вісник Національної Академії Наук України. – 2006. – № 10. – С. 17–26.

Майсснер Ф. Підвищення енергоефективності в Україні: зменшення регулювання та стимулювання енергозбереження [Електронний ресурс] / Ф. Майсснер, Д. Науменко, Й. Радеке // Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. – 2011. – Режим доступу до ресурсу : http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2012/PP_01_2012_ukr.pdf.

Annual Report 2015 [Електронний ресурс] // Renewable Energy Policy Network for the 21th Century. – 2016. – Режим доступу до ресурсу : http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/12/REN21_AnnualReport_final_2015_low.pdf.

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К. : Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. – 72 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-03

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ