Наукові підходи до визначення структури фінансового потенціалу підприємства

Автор(и)

  • Марина Олександрівна Канар магістр ФММ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Оксана Петрівна Кавтиш к.е н., доцент ФММ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Ukraine

Ключові слова:

фінансовий потенціал, структура, управління, капітал, стратегічні цілі, фінансові ресурси.

Анотація

У статті систематизовано основні підходи для визначення сутності та структури фінансового потенціалу підприємства, де серед основних виділено ресурсний, результативний, процесно-цільовий, вартісний. Виявлено їх спільні та відмінні риси. Обґрунтовано, що в основі сутності фінансового потенціалу та визначення його структури лежить розуміння фінансів як ресурсу, відносин з приводу управління ними як процесу, можливостей, що підвищують здатність результативності таких відносин у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Представлено структуру фінансового потенціалу та його роль у економічному потенціалі підприємства. Обґрунтовано базові функції фінансового потенціалу (ресурс-забезпечувальну, перерозподільчу, стимулюючу, інформаційно-аналітичну, цілереалізації) та його роль у реалізації цілей діяльності підприємства в сучасних умовах. Виявлено ключові проблеми, що вимагають подальшого аналізу у частині ефективного управління фінансовим потенціалом. Обґрунтовано необхідність при дослідженні структури фінансового потенціалу враховувати вихідні положення усіх вище наведених наукових підходів, що доповнюють і уточнюють один одного.

Посилання

Журова Л.И. Финансовый потенциал экономической системы: структура и методика оценки [Електронний ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 2. – Режим доступу: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8683

Николаевская О. А. Оценка финансового потенциала промышленного предприятия [Електронний ресурс] // Управление экономическими системами: электроннный научный журнал – 2013. – № 52 (4). – Режим доступу: http://uecs.ru/uecs52-522013/item/2092-2013-04-16-06-06-18

Борщ А.Г. Економічна природа капіталу та фінансових ресурсів підприємства: точка зору на дискусійну проблему / А.Г. Борщ // Облік і фінанси АПК. – 2011. – №1. – с. 137-140.

Яруллин Р. Р. Теоретические основы финансового потенциала региона / Р. Р. Яруллин, Г.А. Галимова // Современные проблемы науки и образования (электронный журнал). – 2011. – № 6. – С. 209.

Рзаєв Г. І. Фінансовий потенціал підприємства та напрями його оцінки / Г. І. Рзаєв, О. В. Жовтівська // ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2014. – Том 19. Випуск 2/4.– С. 49–55. – Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2014_19_2_4/10.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-06

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ