Удосконалення збутової політики комерційного підприємства в умовах невизначеності

Автор(и)

  • Богдан Дергалюк НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Ukraine
  • Молоденков Петро НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського",

Ключові слова:

збутова політика, збутова діяльність, інформаційно-аналітичне забезпечення, цілі збутової політики, фактори збутової політики.

Анотація

У статті визначено сутність збутової політики комерційного підприємства як об’єкту управління. Систематизовано її цілі та предмет. Виявлено фактори впливу на збутову політику комерційного підприємства в умовах невизначеності, де ключову роль відведено зовнішнім факторам прямого та опосередкованого впливу. Охарактеризовано основні фактори внутрішнього середовища комерційного підприємства, що впливають на збутову політику. Згруповано основні фактори впливу у дві підсистеми. Доведено, що удосконалення  інформаційно-аналітичного забезпечення збутової політики дасть змогу підвищити її результативність за функціональною і забезпечувальною  підсистемами, а також загальну адаптивність комерційного підприємства до впливу факторів середовища в умовах невизначеності з метою уникнення кризових явищ.

Біографії авторів

Богдан Дергалюк, НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

к.е.н., доцент кафедри економіки і підприємництва

Молоденков Петро, НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

магістр

Посилання

Синяева И.М. Управление маркетингом : [учеб. пособ.] / И.М. Синяева. – М. : Вузовский учебник, 2003. – 224 с.

Апопій В.В. Організація торгівлі: навч. посібник для студ. вищ. уч. закл. / [Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін.] ; ред. В. Апопій; Львів. комерц. акад. – Вид. 2-е, перероб. і доповн. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 632 с.

Шпилик С. Управління збутовою діяльністю підприємства / С. Шпилик // Галицький економічний вісник. – 2012. - № 4 (37). – с. 88-95.

Преображенский Б.Г. Оперативное управление в производственных системах: проб- лемы и ресурсы интенсификации / Б.Г.Преображенский. – Воронеж: Изд-во Воро- неж. ун-та, 1988. – 199 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-06

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ