Роль КСВ у забезпеченні конкурентоспроможності національних підприємств

Автор(и)

  • Оксана Петрівна Кавтиш НТУУ "КПІ", Ukraine
  • Ярослава Григорівна Прокопенко НТУУ "КПІ", Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5341-1397

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), конкурентоспроможність, роль КСВ, практики КСВ, рейтинги, державне регулювання, громадянське суспільство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі корпоративної соціальної відповідальності(КСВ) у забезпеченні конкурентоспроможності національних підприємств. Проаналізовано сучасний стан регулювання та запровадження КСВ на рівні компаній. За результатами проведеного дослідження виявлено основні проблеми та обґрунтовано ключові напрями активізації запровадження КСВ у діяльність вітчизняних підприємств. Діагностовано необхідність участі держави та інститутів громадянського суспільства у процесі активізації КСВ-практик з метою отримання синергетичного ефекту забезпечення конкурентоспроможності на всіх рівнях економіки. Таким чином, стаття має практичне значення і орієнтована на обґрунтування ролі та можливостей застосування КСВ у діяльності національних підприємств.  

Біографії авторів

Оксана Петрівна Кавтиш, НТУУ "КПІ"

к.е.н, доцент

Ярослава Григорівна Прокопенко, НТУУ "КПІ"

студентка

Посилання

Стратегія ЄС з корпоративної соціальної відповідальності 2011-2014: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServLexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF

Офіційний сайт World Economic Forum. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://widgets.weforum.org/global-competitiveness-report-2015.

Петрашко Л. Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес-практиці / Л. Петрашко // Міжнародна економічна політика. – 2011. – Вип. 1-2. – С. 115-141. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2011_1-2_7.

Куринько Р. Осваиваем КСО: просто о сложном/ Р. Куринько. – К.: Изда-тельство «Журнал «Радио»; 2011. – 204 с.

Наслідки неприйняття національної політики з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) для України. . [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2013/11/cost_of_non_adoption_final.pdf

Петрашко Л.П. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та

бізнес-практики: монографія. / Л.П. Петрашко. – К.: КНЕУ; 2013. – 372 с.

Офіційний сайт Центру розвитку корпоративної соціальної відповідальності. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://csr-ukraine.org.

Зінченко А.Г. Корпоративна соціальна відповідальність 2005-2010: стан та перспективи розвитку/ А.Г. Зінченко; М.А. Саприкіна – К.: Видавництво «Фарбований лист»; 2010 – 56 с. Режим доступу: http://csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2014/04/ksv-2005-2010-analitychnyy-zvit.pdf

Лазарев В. Составлен рейтинг самых «зеленых» компаний Украины. /В. Лазарев. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biz.liga.net/all/industriya/novosti/2076006-sostavlen-reyting-samykh-zelenykh-kompaniy-ukrainy.html.

Новікова О. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): Монографія / О.Ф. Новікова; М.Є. Дейч; О.В. Панькова та ін.; НАН України; Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк; 2013. – 296 с.

Зaкoн Укрaїни «Про здійснення державних закупівель». Вiдoмoстi ВРУ:- рeдaкцiя вiд 01.04.2016 рoку. – [Елeктрoнний рeсурс] – Рeжим дoступу: www.rada.gov.ua.

Шевченко В. «Використання енергозберігаючих технологій в країнах ЄС: досвід для України». Аналітична записка. /В. Шевченко. [Елeктрoнний рeсурс] – Рeжим дoступу: http://www.niss.gov.ua/articles/262.

Саприкіна М. Аналітична довідка «Боротьба з корупцією. Роль бізнесу в Україні». / М. Саприкіна; А. Зінченко; Д. Ляпін; А. Данилюк; Д. Каба – К.: ТОВ «Фарбований лист»; 2011. – 51 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-06

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ