ОЦІНЮВАННЯ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Євген Олександрович Чайковський аспірант кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», https://orcid.org/0000-0002-8646-8856

Ключові слова:

ефективність реалізації стратегії, показники, методика, темп змін, активи, виручка від реалізації, прибуток, метод таксономії.

Анотація

В статті запропоновано методику оцінки спроможності підприємств реалізувати інноваційну стратегію розвитку. За результатами опрацювання опитування експертів обрано показники для проведення оцінювання за п’яти напрямами. На підставі визначених показників за допомогою методу таксономії розроблено та реалізовано методичній підхід розрахунку узагальнюючого показника спроможності підприємства до реалізації інноваційної стратегії розвитку.

Посилання

Андрійчук Ю.А. Загальні аспекти вибору показників оцінювання ефективності інноваційної активності підприємств харчової промисловості / Ю.А. Андрійчук// Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – №2 (53). – С. 14-18.

Надтока Т.Б.; Виноградова А.Г. Многомерное оценивание социально-экономического развития предприятия / Т.Б. Надтока; А.Г. Виноградова// БІЗНЕСІНФОРМ. – 2014. – № 1. – С. 184-191.

Плугіна Ю.А. Реалізація та оцінка стратегії розвитку підприємств залізничного транспорту/ Ю.А. Плугіна// Ефективна економіка. – 2011. – №11. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=804

Саблина Н.В.; Теличко В.А. Использование метода таксономии для анализа внутренних ресурсов предприятия / Н.В. Саблина; В.А. Теличко // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2009. – № 3. – С. 78-82.

Гавриш О.А.; Чайковський Є.О. Концептуальна модель інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств / О.А.Гавриш; Є.О. Чайковський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – №10 (173). – С.55-61

Щемельова А.В.; Артеменко Л.П. Підходи до оцінювання ефективності стратегій/ А.В. Щемельова; Л.П. Артеменко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-16.pdf

Яременко А.В. Проблеми оцінювання ефективності економічної стратегії розвитку торговельного підприємства/ А.В. Яременко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/yaremenko-a-v-problemi-otsinyuvannya-efektivnosti-ekonomichnoyi-strategiyi-rozvitku-torgovelnogo-pidpriemstva/

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-03

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ