ПРИРОДА ФІРМИ

Автор(и)

Ключові слова:

мануфактура, конкретна праця, фірма

Анотація

В статі розглядаються теоретико-методологічні аспекти становлення і розвитку фірми. Аналізуються умови при яких, в певний історичний період, з’являється фірма, як  система капіталістичного виробництва, що базується на технологічному розподілі праці. Доводиться думка про те що фірма не є ринковим утворенням і не може з’явитися  як результат розвитку ринку. Визначається природа фірми, особливості виробничого процесу якій складається із значної кількості елементарних технологічних операцій, продуктивність яких розподіляється по Парето. В роботі  показано як, в умовах капіталістичного виробництва, змінюється двоїстий характер  праці. 

Біографія автора

Анатолій Олексійович Мілай, Національний технічний університет України «КПІ»

канд. економ. наук, доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансоф// М.: Экономика. -1989. – с.519

Ronald С. The Nature of the Firm / Coase, Ronald // Economica. – 1937. - V. 4 (16). - №9. -p. 386-405

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / К. Маркс. Т. I, кн. I. Процесс производства капитала. – М. : Политиздат, 1978. – 891 c.

Мілай А.О. Методологічний підхід к дослідженню економічної природи фірми / А.О. Мілай// Економічний вісник НТУУ»КПІ»: зб. наук. Праць. – Київ ВПК «Політехніка» - 2015. - №12- С.8-13

Портер М. Конкуренция /М. Портер// «Вильнюс»- 2001- с.95

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-06

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ