ВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Світлана Олександрівна Тульчинська, Богдан Петрович Чорній

Анотація


У статті проаналізовано виробництво електроенергії в Україні за 2010-2015 рр., у тому числі різними типами електростанцій. З’ясовано, що відбулося суттєве скорочення виробництва електроенергії за 2012-2015 рр. Найбільше скорочення виробництва електроенергії сталося на теплових електростанціях. На початку 2016 р. тенденція до скорочення обсягів виробництва збереглась. Обґрунтовано причини скорочення виробництва електроенергії в Україні. Однією з основних є скорочення попиту промислових підприємств через стагнацію промислової галузі. Досліджено використання паливно-енергетичних ресурсів на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби та споживання електроенергії в Україні. З’ясовано, що за структурою найбільшими споживачами електроенергії в Україні залишаються: промисловість – біля 45 %, населення споживає біля 30 % електроенергії, на комунально-побутових споживачів припадає біля 13 %. Встановлено, що споживання електроенергії скоротилося не тільки внаслідок скорочення виробництва, а й за рахунок застосування енергозберігаючих технологій, у тому числі у комунальному господарстві.


Ключові слова


виробництво; споживання; електроенергія; електростанції; електроенергетика; паливно-енергетичні ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Виробництво електроенергії в Україні за перші три місяці скоротилося на 12,8 % [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dt.ua/ECONOMICS/virobnictvo-elektroenergiyi-v-ukrayini-za-pershi-tri-misyaci-skorotilosya-na-12-8-170172_.html

Дослідження ринку електроенергії в Україні: реалії та перспективи / Аналітична записка. – ГО «Публічний аудит»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://publicaudit.com.ua/news/skilki-koshtuye-vlada-narodu-shhotizhnevij-analitichnij-oglyad-76/

Енергетична галузь України: підсумки 2015 року: Центр Разумкова. – К.: Вид-во «Заповіт». – 70 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/upload/2016_ENERGY.pdf

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» від 4.06.2015 р. № 514-VІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015, № 33, ст. 324.

Україна у цифрах: статистичний збірник: за ред. І.М. Жук, відп. за вип. О.А. Вишневська. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – 238 с.

Энергобизнес: Еженедельный информационно-аналитический журнал, № 3, 19 января 2016 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-b.com.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.