Еволюція наукових поглядів на сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність»

Автор(и)

  • Анна Юріївна Погребняк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2421-476X
  • Тетяна Юріївна Хоменко

Ключові слова:

зовнішньоекономічна діяльність підприємства, Закон України «Про зовнішньо-економічну діяльність», Господарський кодекс України.

Анотація

Стаття містить відомості про еволюцію наукових поглядів щодо розкриття сутності поняття «зовнішньоекономічна діяльність підприємств». Розкрито значимість розгляду зазначеного поняття та проведено ґрунтовний аналіз щодо визначення поняття «зовнішньоекономічна діяльність підприємства».

У висновках наведено авторське визначення означеного поняття, що полягає у розумінні зовнішньоекономічної діяльності сукупності виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій підприємства відповідно до зовнішньоекономічних зв’язків держави, пов'язаних з виходом підприємства на зовнішній ринок та його безпосередньою участю в зовнішньоекономічних операціях, напрямки, форми та методи якої узагальнюються відповідно до процесу виробництва згідно із цілями та задачами підприємства щодо його функціонування та розвитку.

 

 

Посилання

Господарський кодекс України. – Режим доступу: www.zakon.rada. gov.ua.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

Большой экономический словарь / Под ред.А.Н.Азрилияна. - 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 1997. – 864 с.

Бурмистров В.Н., Холопов К.В. Внешняя торговля Российской Федерации. – М.: Юристъ, 2001. – 384 с.

Валентієва О.В. Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудівної галузі // Регіональні перспективи. – 2002. – № 1. – С.25–27.

Ващук В. Методологія формування конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності на зовнішньому та внутрішньому ринках // Проблеми науки. – 2004. – № 5. – С. 25–30.

Горчаков В.Ю. Формування організаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю великої компанії: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н. – Донецьк: Інститут економіки промисловості НАНУ, 2005. – 22 с.

Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посібник для студ. Вузів. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 247 с.

Дубинець Ю. Теоретичні аспекти ризику зовнішньоекономічної діяльності підприємства // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – № 2. – С.245–251.

Дурицька Г.В. Проблеми комплексної оцінки зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 209 –217.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник // І.В. Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Багрової. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 580 с.

Каляка С. Методичні аспекти визначення рівня стійкості підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності // Економіка розвитку. – 2007. – №32. – С. 76–81.

Ковалевська А.В. Конкурентна стратегія зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств України в умовах перехідної економіки інверсного типу: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н. – Харків: ХНТУРЕ, 2002. – 19 с.

Манцуров І. Статистичні індикатори збалансованості зовнішньоекономічної діяльності //Вісник Академії митної служби України. – 2005. – № 3. – С. 12–19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-03

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ